Ενημερωτική Ημερίδα “Διαχείριση ασύμμετρων απειλών και σύγχρονων προκλήσεων ασφάλειας σε εγκαταστάσεις”, 22 Νοεμβρίου 2023

Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο “Διαχείριση ασύμμετρων απειλών και σύγχρονων προκλήσεων ασφάλειας σε εγκαταστάσεις”, Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2023 – Αθήνα, ΚΕ.ΜΕ.Α. — Χαιρετισμός Διευθύντριας ΚΕ.ΜΕ.Α., Παναγιώτας Παπαποστόλου

Αγαπητοί εκπαιδευόμενοι,
Αγαπητοί συνεργάτες,
Κυρίες και Κύριοι,

Με χαρά και τιμή καλωσορίζουμε όλους εσάς στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαχείριση Ασύμμετρων Απειλών και Σύγχρονων Προκλήσεων Ασφάλειας σε Εγκαταστάσεις», καλωσορίζουμε τον Όμιλο Ηρακλή στη μεταξύ μας συνεργασία και στους χώρους του Φορέα μας.
Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας, ο οποίος μέσα από τη διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας, εκπόνησης μελετών και οργάνωσης εκπαιδευτικών δράσεων συνιστά δεξαμενή σκέψης για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και λοιπούς οργανισμούς ασφάλειας. To Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, επανδρωμένο με άρτια καταρτισμένους ερευνητές, επενδύει στην έρευνα και ενισχύει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, σε όλους τους τομείς της ασφάλειας και στέκεται αρωγός στην προσπάθεια καταπολέμησης δικτύων παραβίασής της. Η επί σειρά ετών κεκτημένη γνώση και εμπειρία συνιστούν πυλώνες των εκπαιδευτικών μας δράσεων, αποσκοπώντας στη διαμόρφωση και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ασφάλειας, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις του παρόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος_ άρρηκτα συνδεόμενου με την ανάπτυξη και βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των επαγγελματιών του πεδίου.

Ο Φορέας μας αναπτύσσει στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τους φορείς Πολιτικής Προστασίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Από το 2011 ο Φορέας μας αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής για την προστασία των Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας.

Έχει αναπτύξει μία σταθερή συνεργασία με τη CEPOL, μέσω της οποίας υλοποιούνται εκπαιδεύσεις σε στελέχη Αρχών Επιβολής του Νόμου σε αντικείμενα όπως:
– Εκπαίδευση Εκπαιδευτών.
– Ασφάλεια Μεγάλων Αθλητικών Εκδηλώσεων.
– Εγκληματικών Ερευνών.
– Διερεύνηση και Πρόληψη της Διαφθοράς.
– Ανάλυση πληροφοριών.

Έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στους τομείς δραστηριότητάς του και στα τεκταινόμενα του χώρου τόσο της ασφάλειας, όσο και της πρόληψης.
– Είναι Φορέας διοίκησης και παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης σε θέματα ασφάλειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
– Υλοποιεί τις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων για την ειδικότητα Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., έχοντας πιστοποιήσει πλέον των 67.000 επαγγελματιών.
– Είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας.

Στο σημερινό πρόγραμμα, οι επιστημονικοί συνεργάτες του ΚΕ.ΜΕ.Α. – ειδικοί σε θέματα ασφάλειας – θα αναλύσουν τις επιμέρους θεματικές των φυσικών καταστροφών, των διαπραγματεύσεων, των κλοπών και πυρασφάλειας, καθώς και βέλτιστες πρακτικές διαχείρισής τους, προσαρμοσμένες στο περιβάλλον δραστηριοποίησης του Ομίλου, στις απαιτήσεις και προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες του εποικοδομητικού αυτού προγράμματος, το οποίο με τις επιμέρους θεματικές του ενότητες, αλλά κυρίως σε πνεύμα αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργασίας, οδηγιών και στοχευμένων προτάσεων θα συμβάλλει, τόσο αυτό, όσο και πρόσθετες αυτού δράσεις, στη δημιουργία διαδικασιών και εργαλείων ασφάλειας, αλλά κυρίως αισθήματος ισορροπίας στους ανθρώπους μας, στο περιβάλλον μας και στις κοινωνίες μας.

Σας ευχαριστώ

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.