Πρακτική Άσκηση

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Στο ΚΕ.ΜΕ.Α. και εντός του πλαισίου δραστηριοτήτων του διεξάγεται πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ερευνητικά έργα μέσω της προετοιμασίας υποβολής προτάσεων καθώς και σε επιστημονική έρευνα μέσω της υλοποίησης ερευνητικών έργων και προγραμμάτων. Επίσης μέσα από την συμμετοχή τους στις διάφορες υλοποιούμενες δράσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α. αποκτούν εμπειρία και γνώση και σε οργανωτικά θέματα. Η συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδαστών εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών τους ή εκπόνησης διδακτορικών διατριβών τους.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.