Αρχική Επικοινωνία

Επικοινωνία

by nickolios78_qkcftzo2

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα
Τ.Κ. 101 77

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Διοίκηση & Λογιστήριο: 210 748 1630
Fax: 210 748 1995

Τηλεφωνικό κέντρο

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας: 
210 771 0805, επιλογή 1

Ευρωπαϊκά Προγράμματα: 210 771 0805, επιλογή 2

Fax (Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων): 211 100 4499
 
Email: kemea@kemea.gr
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.