Νομοθεσία

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τον προσδιορισμό των Ευρωπαϊκών Κρίσιμων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.

Εθνική Νομοθεσία

Προεδρικό Διάταγμα 39/2011 της Ελληνικής Δημοκρατίας που αφορά την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις τις οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.