Στελεχιακό Δυναμικό

Το ΚΕΜΕΑ στελεχώνεται από:  

• Εν ενεργεία προσωπικό των Υπηρεσιών και Φορέων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.  

• Εμπειρογνώμονες και ειδικούς σε θέματα Ασφάλειας που είτε ανήκουν σε ιδρύματα, οργανισμούς ή φορείς του Δημοσίου, είτε είναι ιδιώτες  

• Εγνωσμένου κύρους εξειδικευμένους ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες με γνωστικά αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς του ΚΕΜΕΑ.  

Σήμερα, το στελεχιακό δυναμικό του ΚΕΜΕΑ αποτελείται από 49 Ερευνητές με υψηλά προσόντα και μεγάλη εμπειρία καθώς και Ειδικούς Ασφάλειας (33 εξωτερικοί συνεργάτες – ερευνητές επί συμβάσει και 16 εν ενεργεία αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος). Η εξειδίκευση των 33 ερευνητών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως: Διαχείριση Κρίσεων, Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS), Διαχείριση Επικίνδυνων Υλικών και Φορτίων, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Κυβερνοασφάλεια, Πληροφοριακά Συστήματα, Τηλεπικοινωνίες, Ad Hoc Δίκτυα, Πολιτική Προστασία, Επιχειρησιακή Ετοιμότητα Ασκήσεων, Στατιστική Ανάλυση, Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σχέσεις, Ασφάλεια Μεταφορών, Δορυφορικά Συστήματα και Υπηρεσίες, Συστήματα Γεωπαρατήρησης, Ευρωπαϊκές Πολιτικές, κλπ.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.