ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. στην πορεία της τελευταίας δεκαετίας έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στους τομείς δραστηριότητάς του και στα τεκταινόμενα του χώρου της ασφάλειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σχετικά με την …

ΜΕΛΕΤΕΣ

Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο εντάσσεται στη δράση 3.2./10: «Πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης υπαλλήλων του ΥΠτΠ που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών» του Ευρωπαϊκού Ταμείου …

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. υλοποιεί με επιτυχία Ερευνητικά Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και παρακολουθεί – δια της ενεργούς συμμετοχής του – τις εξελίξεις στον χώρο αξιολογώντας τα νέα επιτεύγματα. Coordinator KEMEA FORESIGHT ERADICATING   …

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, δυνάμει του Π.Δ. 39/2011 (ΦΕΚ Α’-104/ 6-5-2011), το οποίο ενσωμάτωσε στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία 114/2008 του Συμβουλίου, ορίστηκε ως το εθνικό σημείο …

Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης του «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» της 2ης Περιόδου 2024, με το νέο Πλαίσιο, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης …

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ανακοινώνουν το Πρόγραμμα Διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης του «Προσωπικού Ιδιωτικής …

Σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στον ιστότοπο αυτό την 30/04/2024, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Προστασίας …

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνουν το πρόγραμμα των υπόλοιπων εξεταστικών περιόδων για το έτος …

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3387/2005 και προσκαλεί ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν …

Πέντε (5) μέρες μετά τη διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης του «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» της 1ης Περιόδου 2024, με το νέο Πλαίσιο, ο Εθνικός …

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ανακοινώνουν το Πρόγραμμα Διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης του «Προσωπικού Ιδιωτικής …

Οι επιστήμονες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο RISEN ανέπτυξαν σύστημα πολλαπλών αισθητήρων που απεικονίζει σε μορφή 3D τη σκηνή του εγκλήματος, ανιχνεύει και αναλύει ανέπαφα …

ΤΟ ΚΕΜΕΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.