ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. στην πορεία της τελευταίας δεκαετίας έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στους τομείς δραστηριότητάς του και στα τεκταινόμενα του χώρου της ασφάλειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σχετικά με την …

ΜΕΛΕΤΕΣ

Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο εντάσσεται στη δράση 3.2./10: «Πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης υπαλλήλων του ΥΠτΠ που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών» του Ευρωπαϊκού Ταμείου …

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

by Super User

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. υλοποιεί με επιτυχία Ερευνητικά Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και παρακολουθεί – δια της ενεργούς συμμετοχής του – τις εξελίξεις στον χώρο αξιολογώντας τα νέα επιτεύγματα.   Coordinator KEMEA   FORESIGHT …

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, δυνάμει του Π.Δ. 39/2011 (ΦΕΚ Α’-104/ 6-5-2011), το οποίο ενσωμάτωσε στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία 114/2008 του Συμβουλίου, ορίστηκε ως το εθνικό σημείο …

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ανακοινώνουν το Πρόγραμμα Διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι …

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), σε συνέχεια της από 19/05/2023 ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες …

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα την Αθήνα, οδός Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων ενημερώνει διά του παρόντος τους …

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης του «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» της 1ης Περιόδου 2023 με …

Αθήνα, Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ανακοινώνουν το Πρόγραμμα Διενέργειας των Εξετάσεων …

 Αθήνα, 23 Μαϊου 2023   Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α) και του Υπερταμείου ΟΚΑΑ και Συγκοινωνίες Αθηνών οι πρώτες εταιρίες που …

Αθήνα, 19 Μαϊου 2023   Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) φιλοξένησε στην Αθήνα, την 16η και 17η Μαΐου 2023, τη δεύτερη συνεδρίαση της κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού ερευνητικού …

Αθήνα, Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνουν το ετήσιο πρόγραμμα Εξετάσεων …

Αθήνα, 18 Μαϊου 2023   Από τις 9 έως τις 12 Μαΐου 2023, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) διοργάνωσε τη δια ζώσης εκπαιδευτική δραστηριότητα με …

ΤΟ ΚΕΜΕΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.