ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. στην πορεία της τελευταίας δεκαετίας έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στους τομείς δραστηριότητάς του και στα τεκταινόμενα του χώρου της ασφάλειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σχετικά με την …

ΜΕΛΕΤΕΣ

Το πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, το οποίο εντάσσεται στη δράση 3.2./10: «Πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης υπαλλήλων του ΥΠτΠ που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών» του Ευρωπαϊκού Ταμείου …

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

by Super User

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. υλοποιεί με επιτυχία Ερευνητικά Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και παρακολουθεί – δια της ενεργούς συμμετοχής του – τις εξελίξεις στον χώρο αξιολογώντας τα νέα επιτεύγματα. Coordinator KEMEA FORESIGHT ERADICATING   …

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, δυνάμει του Π.Δ. 39/2011 (ΦΕΚ Α’-104/ 6-5-2011), το οποίο ενσωμάτωσε στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία 114/2008 του Συμβουλίου, ορίστηκε ως το εθνικό σημείο …

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνουν το πρόγραμμα των υπόλοιπων εξεταστικών περιόδων για το έτος …

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3387/2005 και προσκαλεί ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν …

Πέντε (5) μέρες μετά τη διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης του «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» της 1ης Περιόδου 2024, με το νέο Πλαίσιο, ο Εθνικός …

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ανακοινώνουν το Πρόγραμμα Διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης του «Προσωπικού Ιδιωτικής …

Οι επιστήμονες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο RISEN ανέπτυξαν σύστημα πολλαπλών αισθητήρων που απεικονίζει σε μορφή 3D τη σκηνή του εγκλήματος, ανιχνεύει και αναλύει ανέπαφα …

Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γιώργου Καλαντζή πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) κλειστή συνάντηση με θέμα: «Δίαυλοι διαθρησκειακής επικοινωνίας στην Ελλάδα», …

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποίησαν διημερίδα που ολοκληρώθηκε με έρευνα πεδίου …

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης κρατούμενων πάτερων «Nestor» που υλοποιήθηκε σε 19 Καταστήματα Κράτησης,  με συντονιστή το ΚΕΜΕΑ Παρουσία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη …

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνουν το πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης της επάρκειας επαγγελματιών μετά την …

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Α’ φάση του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου SPIRIT, που περιλαμβάνει μία σειρά αξιολογήσεων ευπάθειας σε διάφορους χώρους λατρείας. Αυτή η …

ΤΟ ΚΕΜΕΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.