ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προχωρημένη εκπαίδευση Διαπραγματευτών Ελληνικής Αστυνομίας

Αθήνα, 8 Μαϊου 2015

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της επικαιροποίησης γνώσεων των διαπραγματευτών Ομηριών και Κρίσεων σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα και την αναγκαιότητα διεξαγωγής εκπαίδευσης σε ειδικά γνωστικά αντικείμενα, προέβη στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος «Προχωρημένη εκπαίδευση Διαπραγματευτών Ελληνικής Αστυνομίας». Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε από στελέχη του ΚΕ.ΜΕ.Α. και ειδικά στελέχη της New Scotland Yard (Hostage Negotiation Unit) και αποτέλεσε τη συνέχεια της συντηρητικής εκπαίδευσης διαπραγματευτών Ελληνικής Αστυνομίας (Μάρτιος 2015).

Το πρόγραμμα προχωρημένης εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης κατά το χρονικό διάστημα 27 Απριλίου 2015 έως και 2 Μαΐου 2015,  με τη συμμετοχή ως εκπαιδευομένων, είκοσι (20) Αξιωματικών – διαπραγματευτών και έντεκα (11) Αξιωματικών – στελεχών ειδικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η εκπαίδευση ήταν ιδιαιτέρως απαιτητική (ολοήμερη εκπαίδευση), με καθημερινή έναρξη την 08.00 ώρα και λήξη την 21.00 ώρα (CAMPUS training), ενώ εκτός από τo θεωρητικό μέρος και την ανάπτυξη ειδικών στρατηγικών διαπραγμάτευσης για την αντιμετώπιση περιστατικών, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση, υποβάλλοντας τους εκπαιδευόμενους διαπραγματευτές σε συνεχείς δοκιμασίες, υψηλού βαθμού δυσκολίας, διαπραγμάτευσης προσομοιωμένων περιστατικών κρίσεων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της συντηρητικής και της προχωρημένης εκπαίδευσης των διαπραγματευτών Ελληνικής Αστυνομίας, χρηματοδοτήθηκαν εξολοκλήρου από το ΚΕ.ΜΕ.Α.

 

photothmb

(κάντε κλικ στην φωτογραφία για μεγέθυνση)

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.