Δελτίο Τύπου Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου “Engaging Users in preventing and fighting Cyber Crime – UINFC2”

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014

Tην Τετάρτη 23 και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου η εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου Engaging Users in preventing and fighting Cyber Crime – UINFC2 το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Prevention of and Fight against Crime (ISEC 2013)” της DG HOME AFFAIRS της Ε.Ε.

Το έργο UINFC2 έχει ως στόχο να προωθήσει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ φορέων, σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, που σχετίζονται με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και τη διαδικτυακή σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, μέσω της αυτοματοποιημένης ανεύρεσης και επεξεργασίας αναφορών παράνομης δραστηριότητας από μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), ιστολόγια (blogs) και διαδικτυακές κοινότητες (communities) για την παροχή δομημένης και διαβαθμισμένης πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο.

Στόχοι του έργου είναι να:

• αξιοποιήσει τις τελευταίες τεχνολογίες εξόρυξης και ανάλυσης ελεύθερα διαθέσιμων δεδομένων και πληροφοριών για την καταπολέμηση και πρόληψη του κυβερνοεγκλήματος και την διαδικτυακή σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων,

• προωθήσει την ανταλλαγή δομημένης πληροφορίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορεων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, όπως Εθνικές Αρχές, Εθνικές Αστυνομικές Υπηρεσίες, Εθνικά Κέντρα για το Κυβερνοέγκλημα, Ευρωπαικό Κέντρο για το Κυβερνοέγκλημα (EC3), Europol και Μη Κερδοκοσκοπικούς Οργανισμούς,

• ενισχύσει τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα (EC3).

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. έχει κομβικό ρόλο στο συγκεκριμένο έργο καθώς είναι ο συντονιστής (co-coordinator) του έργου. Η υπόλοιπη ομάδα του Έργου αποτελείται από τους:

• Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Ελλάδα),
• Centric (Ερευνητικό Κέντρο, Αγγλία)
• Mezza (MME, Αγγλία)
• CNTI (Ερευνητικό Κέντρο, Κύπρος)
• ADITESS (ΜΜΕ, Κύπρος)

 

UNIFC2pic1

 

UNIFC2pic2

 

euflag

Τo έργo συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
“Prevention of and Fight against Crime (ISEC)”
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.