Ματαίωση διαδικασιών απ’ ευθείας αναθέσεων των επτά (7) συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης στα αντίστοιχα προγράμματα της δράσης “Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Α

Ματαίωση διαδικασιών απ’ ευθείας αναθέσεων των επτά (7) συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης στα αντίστοιχα προγράμματα της δράσης «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας»

 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2020

 

Το ΚΕΜΕΑ ανακοινώνει τη ματαίωση των διαδικασιών απ’ ευθείας αναθέσεων των επτά (7) συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης στα αντίστοιχα προγράμματα της δράσης «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας» και ειδικότερα:

  1. Πρόγραμμα CISSP (Certified Information Systems Security Professional), με συμμετοχή έξι (6) ατόμων και ανώτερο συνολικό ποσό 13.266,00 €, με ΦΠΑ
  2. Πρόγραμμα CEH (Certified Ethical Hacker), με συμμετοχή οκτώ (8) ατόμων και ανώτερο συνολικό ποσό 12.314,00 €, με ΦΠΑ
  3. Πρόγραμμα CFE (Certified Fraud Examiner), με συμμετοχή έξι (6) ατόμων και ανώτερο συνολικό ποσό 11.130,00 €, με ΦΠΑ
  4. Πρόγραμμα CISA (Certified Information Security Auditor), με συμμετοχή έξι (6) ατόμων και ανώτερο συνολικό ποσό 10.260,00 €, με ΦΠΑ
  5. Πρόγραμμα CISM (Certified Information Security Manager), με συμμετοχή έξι (6) ατόμων και ανώτερο συνολικό ποσό 10.260,00 €, με ΦΠΑ
  6. Πρόγραμμα ¨EΠΙΚΕΦΑΛEIΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ISO 27001 / IRCA – CQI APPROVED¨, με συμμετοχή είκοσι έξι (26) ατόμων και ανώτερο συνολικό ποσό 15.210,00 €, με ΦΠΑ 
  7. Πρόγραμμα ¨ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ (ISO / IEC 27037:2012)¨, με συμμετοχή είκοσι οκτώ (28) ατόμων και ανώτερο συνολικό ποσό 6.790,00 €, με ΦΠΑ

Οι ανωτέρω επτά (7) συμβάσεις θα επαναπροκυρηχθούν με νέα διαγωνιστική διαδικασία.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.