Το ΚΕ.ΜΕ.Α. στους Φορείς του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης

Με πρωτοβουλία των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ψηφίστηκε η τροποποίηση του Νόμου 3879/2010 και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας εντάχθηκε στους Φορείς του Εθνικού Δια Βίου Μάθησης, αποκλειστικά και μόνο για θέματα ασφάλειας, τα οποία απορρέουν από την αποστολή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Με την ένταξη του στους Φορείς του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας θα έχει πλέον τη δυνατότητα να υπηρετεί συντονισμένα το σκοπό και τους στόχους της ενιαίας δημόσιας πολιτικής Δια Βίου Μάθησης, να διαμορφώνει σύγχρονα εκπαιδευτικά πλαίσια και να παρέχει αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις προς τους επαγγελματίες, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα ασφάλειας, προς όφελος της αναβάθμισης των αντίστοιχων παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες σχετίζονται και με την εσωτερική ασφάλεια της χώρας.

Η ένταξη του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας στους Φορείς Δια Βίου Μάθησης, υλοποιείται μέσα από την συνεργασία του με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Συνεργασία δοκιμασμένη και ήδη πετυχημένη στο πλαίσιο υλοποίησης των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.