Πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ΤΕΜΑ για χρήση νέων τεχνολογιών στην έγκαιρη διαχείριση φυσικών καταστροφών

Αθήνα, 19 Μαϊου 2023

 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) φιλοξένησε στην Αθήνα, την 16η και 17η Μαΐου 2023, τη δεύτερη συνεδρίαση της κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ΤΕΜΑ (Trusted Extremely Precise Mapping and Prediction for Emergency Management) για τη χρήση νέων τεχνολογιών στην έγκαιρη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe.

Στο ΤΕΜΑ συμμετέχουν συνολικά 19 εταίροι από την Ευρώπη (Ελλάδα, Γερμανία, Φινλανδία, Ιταλία κ.α.) με το ΚΕ.ΜΕ.Α να είναι επικεφαλής στο Πακέτο Εργασίας για την συλλογή και τον ορισμό των απαιτήσεων των τελικών χρηστών.

Το έργο έχει στόχο την ανάλυση μεγάλων δεδομένων (δορυφορικών εικόνων, χαρτών, εικόνων από drones, μηνυμάτων κοινωνικών μέσων, δεδομένων από αισθητήρες) μέσω τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (πλημμυρών ή δασικών πυρκαγιών).

Στην εν λόγω συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος του έργου σε κάθε Πακέτο Εργασίας, παρουσιάστηκαν οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι για την συλλογή των απαιτήσεων των τελικών χρηστών, τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών καθώς και οι τεχνικές λύσεις που πρόκειται να αναπτυχθούν ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών. Οι τεχνικές λύσεις θα συνδυάζουν ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών από διαφορετικές πηγές (Data Fusion), όπως είναι δορυφορικά δεδομένων, (Satellite images) εικόνες/βίντεο από drone, πληροφορίες που δημοσιεύονται σε κοινωνικά δίκτυα και άλλα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), προκειμένου να επιτύχουν την έγκαιρη ανίχνευση και την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών καταστροφών.

Επόμενες δράσεις για την υλοποίηση του ΤΕΜΑ θα πραγματοποιηθούν μέσα στους επόμενους μήνες και θα συζητηθούν στην επόμενη συνάντηση των εταίρων στις 11-12 Οκτωβρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: https://tema-project.eu/

και στα μέσα κοινωνικής δίκτυωσης:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tema-project/

Twitter: https://twitter.com/temaproject_eu

 

1

 

2

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.