ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗTΙΚΟ ΕΡΓΟ CYBER-TRUST

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας συντονίζει το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο CYBERTRUST «Advanced CyberThreat Intelligence, Detection, and Mitigation Platform for a Trusted Internet of Things» του Η2020 με αριθμό σύμβασης GA No.: 786698, το οποίο είναι ενταγμένο στη Θεματική Ενότητα DS-07-2017: Cybersecurity PPP: Addressing Advanced Cyber Security Threats and Threat Actors H2020   

Το έργο αφορά την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας από κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες στοχεύουν συγκεκριμένα τμήματα των συγκεκριμένων υποδομών  οι οποίες ανήκουν στο τομέα του «Διαδικτύου των Πραγμάτων».

Το έργο CYBER-TRUST έχει ως σκοπό την ανάπτυξη πλατφόρμας η οποία θα παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:

 1. Αναγνώριση κυβερνοεπιθέσεων
 2. Περιορισμό κυβερνοεπιθέσεων (cyberattack mitigation)
 3. Παρακολούθηση κατάστασης και συμπεριφοράς του δικτύου
 4. Αυτόματη επισήμανση (flag) ύποπτων συνδέσεων στο δίκτυο
 5. Εντοπισμός της πηγής επιθέσεων προερχόμενες από δίκτυα προγραμμάτων ρομπότ (botnet)
 6. Οπτικοποίηση δεδομένων με χρήση τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας

 Επίσης η πλατφόρμα θα περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τα είδη των κυβερνοεπιθέσεων οι οποίες εστιάζουν σε συσκευές που ανήκουν στο τομέα του «Διαδικτύου των Πραγμάτων».

Οι πληροφορίες θα αναλύονται αυτόματα με τη χρήση καινοτόμων τεχνικών και μεθοδολογιών όπως:

 1. 1. Εξόρυξη δεδομένων
 2. 2. Game theory (Εξέλιξη Botnet-Malware)
 3. 3. Μηχανική μάθηση (machine learning)

Επιπλέον θα εξετάσει τη χρήση Blockchain για:

 1. Περισυλλογή και αποθήκευση πειστηρίων (forensic evidences)
 2. Διασφάλιση κρίσιμων αρχείων (operating system/network configuration files, audit logs)

Οι πληροφορίες που θα προκύπτουν από την ανάλυση, θα διαμοιράζονται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διαδικασία ολοκληρωμένης θωράκισης των υποδομών.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να συμμετέχουν στην ομάδα έργου του ΚΕ.ΜΕ.Α. αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και από Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών-Ψηφιακά πειστήρια.

Η συμμετοχή στο έργο αφορά:

 • Διαμόρφωση και επεξεργασία σεναρίων
 • Προσδιορισμό και καταγραφή σχετικών απαιτήσεων και αναγκών της ΕΛ.ΑΣ. ως τελικού χρήστη
 • Ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση των απαιτήσεων
 • Επεξεργασία αποτελεσμάτων και αξιολόγηση των ευρημάτων του έργου
 • Συμμετοχή σε πιλοτικές δοκιμές
 • Αξιολόγηση του συστήματος βάσει των πιλοτικών δοκιμών

Οι αξιωματικοί που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να συνδράμουν το ΚΕ.ΜΕ.Α. στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου CYBER-TRUST θα επιλεγούν με βάση τις ανάγκες του έργου για το γνωστικό επαγγελματικό τους αντικείμενο και το επιστημονικό πεδίο της γνώσης τους σε θέματα ηλεκτρονικού εγκλήματος, εγκληματολογικές έρευνες και τεχνολογίες πληροφορικής. Η απασχόλησή τους από το ΚΕ.ΜΕ.Α. για τη συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου θα γίνεται εκτός ωραρίου εργασίας και με τρόπο που δεν θα επηρεάζει την άσκηση των καθηκόντων του ούτε και την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας τους.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο email: kemea@kemea.gr έως τις 15 Οκτωβρίου 2018.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.