Συμμετοχή του ΚΕΜΕΑ σε συζήτηση για τις ανάγκες Έρευνας στην ΕΕ για την Ασφάλεια

(SMI2G 2018 – Βρυξέλλες 1-2 Φεβρουαρίου 2018)

smigs

To KEMEA συμμετείχε στην εκδήλωση SMI2G 2018 που διοργάνωσε το δίκτυο EARTO (European Association of Research and Technological Organization) σε συνεργασία με την Ευρωπαική Επιτροπή (DG Home). Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 300 εκπρόσωποι από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Δημόσιους φορείς και Υπηρεσίες, Βιομηχανίες, Ευρωπαικούς Οργανισμούς και ΜΜΕ. Το ΚΕΜΕΑ εξέθεσε την διαθεσιμότητά του για συνεργασία στο πλαίσιο της πρόσκλησης της θεματικής Secure Societies του H2020 για το έτος 2018. Ιδιαίτερη  έμφαση δόθηκε από το ΚΕΜΕΑ στις θεματικές ενότητες για την προστασία των κρίσιμων υποδομών, τεχνολογίες καταπολέμησης της εγκληματικότητας και την σύναψη  προεμπορικών συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης  ιδίως  για θέματα επιτήρησης συνόρων.

H εκδήλωση περιέλαβε ανοικτή συζήτηση για τις ανάγκες δικτύωσης και τις δυνατότητες αξιοποίησης της Ευρωπαικής Ερευνας από φορείς επιβολής του νόμου, οργανισμούς και υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας, πολιτικήςπροστασίας κ.α. Τη συζήτηση διηύθυνε  η Merle Missoweite από το Γερμανικό Ινστιτούτο Ε&Τ Fraunhofer με κύριους  συνομιλητές  τους Philippe Quevaviller από την DG Home (ΕΕ), υπεύθυνο της πρωτοβουλίας για τις κοινότητες των χρηστών Ε&Τ, Γιάννη Ταφύλλη  Διευθυντή του ΚΕΜΕΑ, Patrick Padding υπεύθυνο του δικτύου ENLETS (European Network of Law Enforcement Technological Services) και  Gregorio Ameyugo από τη FRONTEX.  

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.