Δελτίο Τύπου για την ανακοίνωση νέων CWA στο πλαίσιο του έργου STRATEGY

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022

To KE.ME.A. συμμετέχει ως εταίρος της κοινοπραξίας στο ευρωπαϊκό Η2020 έργο «Facilitating EU pre-Standardization process Through stReamlining and vAlidating inTeroperability in systems and procEdures involved in the crisis manaGement cYcle – STRATEGY» το οποίο σχετίζεται με την προτυποποίηση στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων.

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2022 ξεκίνησαν με επιτυχία πέντε CWA. Το ΚΕΜΕΑ συμμετέχει σε όλα και επιπλέον προεδρεύει του CWA με τίτλο «Standardisation of Implementation Guidelines for evaluation and assessment reporting of exercises for crisis management».

Στο πλαίσιο του έργου STRATEGY αναμένεται να ξεκινήσουν επιπλέον 6 νέα CWA κατά τους μήνες Μάρτιο και  Απρίλιο 2022. Ακολουθεί η λίστα με τα αναμενόμενα CWA με τις ημερομηνίες των εναρκτήριων συναντήσεων, όπως αυτά ανακοινώθηκαν στον επίσημο ιστότοπο του CEN-CENELEC.

  1. International and interinstitutional crisis and disaster management – Guideline for the mapping of terminology and icons1 Μαρτίου 2022
  2. Requirements for acquiring digital information from victims during Search and Rescue operations14 Μαρτίου 2022
  3. Guidelines for effective social media messages in crisis and disaster management21 Μαρτίου 2022
  4. Emergency Management – Rapid damage assessment of buildings and alerting protocol22 Μαρτίου 2022
  5. Improvement of information processing in crisis management of critical infrastructures for computer assisted data gathering, display and reporting –  6 Απριλίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε CWA είναι διαθέσιμες μέσω των παραπάνω υπερσυνδέσμων.

Το τελευταίο CWA αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα, και τα δύο στοχευμένα στην προστασία των κρίσιμων υποδομών. Πιο συγκεκριμένα, το CWA 2 – Emergency management – Incident situational reporting for Critical Infrastructures έχει προταθεί από το ΚΕ.ΜΕ.Α.. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στη Φόρμα Εγγραφής, καθώς και να καταγράψουν τα πιθανά σχόλιά τους επί του Draft Project Plan στην αντίστοιχη φόρμα μέχρι 26 Μαρτίου 2022.

Η συμμετοχή σε όλα τα προαναφερόμενα CWA είναι δωρεάν και για τον λόγο αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν το αντίστοιχο πεδίο της φόρμας εγγραφής.

Οι συναντήσεις και η συγγραφή των CWA υλοποιούνται στην Αγγλική γλώσσα.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.