Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.

Το ΚΕΜΕΑ, στο πλαίσιο των στρατηγικών συνεργασιών με τις κρίσιμες υποδομές της χώρας, εκπόνησε το Στρατηγικό Σχέδιο Ασφάλειας λειτουργίας για λογαριασμό της  εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. (Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε.).

Το ΚΕΜΕΑ, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, αποτελεί τον σύμβουλο ασφάλειας της παραπάνω εταιρείας έως και το 2013.

Ιστοσελίδα : www.stasy.gr

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.