Απόφαση ματαίωσης διαγωνιστικής διαδικασίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου SSEE

Απόφαση ματαίωσης διαγωνιστικής διαδικασίας με δεδομένο ότι αυτή απέβει άγονη λόγω αποκλεισμού όλων των προσφερόντων οικονομικών φορέων.

Για να δείτε ολόκληρη την σχετική απόφαση κάντε κλικ εδώ.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.