ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ της 3ΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 για την Πιστοποίηση Επαγγελματιών άνευ αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), έχοντας ως κύριο γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των υποψηφίων και των συντελεστών των εξετάσεων,

Ανακοινώνουν

Την αναβολή της διενέργειας της 3ης Εξεταστικής Περιόδου 2020 για την Πιστοποίηση των Επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», εξαιτίας των συνθηκών έκτακτης ανάγκης, όπως διαμορφώνονται από την πανδημία Covid -19.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, όταν οι επικρατούσες επιδημιολογικές συνθήκες δημόσιας υγείας επιτρέπουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή τους.

Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση παρακαλούνται οι υποψήφιοι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και του ΚΕ.ΜΕ.Α.(www.kemea.gr).

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.