ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συνέδριο Λήξης της Δράσης «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού»

 

Με επιτυχία και σημαντικά συμπεράσματα ολοκληρώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020 το καταληκτικό Συνέδριο της Δράσης του ΚΕΜΕΑ με τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την αναγνώριση και καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού». Η Δράση ξεκίνησε την  1η Ιούλιου 2018 και υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της Ε.Ε. (75%) και εθνικούς  πόρους (25%).

Στο συνέδριο το οποίο διεξήχθη διαδικτυακά, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία COVID-19, συμμετείχαν περισσότεροι από 130 εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Διευθυντής του ΚΕΜΕΑ, κ. Ιωάννης Καραγεωργόπουλος.

Επίσης, στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό οι Επικεφαλής των Φορέων Επιβολής του Νόμου που συμμετείχαν στη Δράση και ειδικότερα:

  • Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης
  • Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. κ. Θεόδωρος Κλιάρης
  • Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης Υποστράτηγος κ. Σπυρίδων Σκλάβος
  • Ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωση κ. Κωνσταντίνος Μουρτίδης
  • Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης κ. Αναστάσιος Μαντάγαρης
  • Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου κ. Μάρκος Καραβίας.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με τις εισηγήσεις των 10 Επιστημονικών Συνεργατών της Δράσης που συμμετείχαν σε δύο πάνελ με θέμα «Η υλοποίηση της δράσης και η επίτευξη των στόχων ενίσχυσης των Φορέων Επιβολής του Νόμου» και «Η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και η σχέση της με το Ισλάμ, οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές και η ριζοσπαστικοποίηση σε χώρους μεταναστών/προσφύγων και καταστήματα κράτησης ως αναλύονται μέσα από τα Εγχειρίδια της Δράσης», αντίστοιχα.

Οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν με τους έξι εκπροσώπους των Φορέων Επιβολής του Νόμου που τόνισαν την ωφέλεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της δράσης, μέσα από τη θεματική «Από τη θεωρία στην πράξη. Η προστιθέμενη αξία της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων».

Το διαδικτυακό Συνέδριο ολοκληρώθηκε με συζήτηση επί των συμπερασμάτων του.

Ενδεικτικό του βαθμού επίτευξης του στόχου που είχε τεθεί για ενίσχυση των Στελεχών της πρώτης γραμμής, είναι το γεγονός ότι κατά τα στάδια της καταγραφής των αναγκών, των δέκα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της άσκησης ετοιμότητας επί χάρτου, των δέκα ημερίδων ενημέρωσης και του συνεδρίου λήξης της Δράσης, οι συμμετοχές ξεπέρασαν σε αριθμό τις 1.200.  

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία της Δράσης που περιλαμβάνουν α) δύο εγχειρίδια, β) μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνου, γ) τρισδιάστατο παιχνίδι προσομοίωσης, δ)  εκπαιδευτικό υλικό, ε) τέσσερα βίντεο και οδηγό της Άσκησης επί Χάρτου και στ) Μελέτη Καταγραφής των Αναγκών αποτελούν παρακαταθήκη στο έργο των Στελεχών πρώτης γραμμής για την αποτελεσματικότερη αναγνώριση και αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού.

Το ΚΕΜΕΑ έχοντας ως αποστολή τη διεξαγωγή ερευνών και εκπαιδεύσεων σε θέματα ασφάλειας, θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες του στον τομέα αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Δράσης: https://radicalisaction.gr/

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.