Απαντήσεις στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν επί της Προκήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια εξοπλισμού του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας”

Αναλυτικά η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού επισυνάπτεται εδώ

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.