Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Πρακτική Άσκηση

Αθήνα, 23 Μαϊου 2017

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας διοργανώνει το Athens Security Symposium, ένα φόρουμ υψηλού επίπεδου για τα ζητήματα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και των Δυτικών Βαλκανίων. Για την άρτια προετοιμασία του Φόρουμ το ΚΕ.ΜΕ.Α. προσκαλεί τεταρτοετείς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στους τομείς των ανθρωπιστικών σπουδών και των κοινωνικών επιστημών (ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις διεθνείς σχέσεις, τις στρατηγικές σπουδές, τις σπουδές ασφάλειας, τις ευρωπαϊκές σπουδές κ.ά.) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προετοιμασία και στην υποστήριξη της υλοποίησης του Athens Security Symposium να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Η συμμετοχή στην προετοιμασία και στην υλοποίηση μίας τόσο υψηλών απαιτήσεων δράσης θα αποτελέσει μία ιδιαίτερη εμπειρία για τους ενδιαφερομένους, τόσο στον οργανωτικό, όσο και στον επιστημονικό τομέα.

Απαραίτητα προσόντα αποτελούν:

  • Η άριστη γνώση της αγγλικής και η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας,
  • Οι δυνατότητες επικοινωνίας, σύνταξης δελτίων τύπου και διαχείρισης social media,
  • Η οργανωτική εμπειρία και η εμπειρία από διαδικασίες logistics και προετοιμασίας επαγγελματικών ταξιδιών,
  • Η εμπειρία από τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και συζητήσεις,
  • Η γνώση των τελευταίων εξελίξεων στους τομείς της διεθνούς, ευρωπαϊκής και περιφερειακής ασφάλειας,
  • Η ικανότητα συμμετοχής σε ομάδες εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα, καθώς και μία σύντομη αιτιολόγηση του ενδιαφέροντός τους μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  kemea@kemea.gr με αναφορά στο θέμα «Πρακτική Άσκηση – Athens Security Symposium).

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον 2107481630 (εσ. 348) – κ. Τριαντάφυλλος Καρατράντος- ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (tkaratrandos@gmail.com).

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.