ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και αποκατάστασης χώρου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας επί της Λεωφόρου Μεσογείων 96, Αθήνα

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι, ότι η προθεσμία υποβολής του συμπληρωμένου «Φύλλου Τεχνικών Εργασιών & Απαιτήσεων – Έντυπο Προσφοράς», παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 18 Αυγούστου 2015 και ώρα 15.00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην από 6 Αυγούστου 2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α., www.kemea.gr.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕ.ΜΕ.Α. στο τηλέφωνο 210 7481347 εσωτ. 47 (υπεύθυνος κ. Παναγιώτης Αρναουτίδης) σχετικά με το έργο «Επισκευή χώρου του ΚΕ.ΜΕ.Α. στην πρώην Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας».

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.