ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών ανακατασκευής δέκα (10) τουαλετών (W.C.), οι οποίες βρίσκονται σε χώρο, συνολικού εμβαδού 33,64 τ.μ., του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 96, Αθήνα

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Το KE.ME.A. (Ν.Π.Ι.Δ) στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υποδομών του και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 249/10-7-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανακατασκευής του χώρου τουαλετών (W.C. ανδρών και γυναικών), στις εγκαταστάσεις του επί της Λεωφόρου Μεσογείων 96, Αθήνα, συνολικού προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (17.500€) μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α., με πίστωση του προϋπολογισμού του ΚΕ.ΜΕ.Α. έτους 2015 και χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα περιλαμβάνουν την ανακατασκευή χώρου τουαλετών, συνολικού εμβαδού 33,64 τμ και ύψους 3 μέτρων. Ο εν λόγω χώρος, στην παρούσα κατάσταση αντιστοιχεί σε 19,72 τ.μ. χώρου τουαλετών ανδρών (6 θέσεων) και σε 13,92 τ.μ. χώρου τουαλετών γυναικών (4 θέσεων). Το σύνολο των εργασιών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξή τους.  

Κριτήρια επιλογής αποτελούν η δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και η οικονομική του προσφορά.

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες, περιγράφονται και προδιαγράφονται στην υπ’ αριθμ. 249/10-7-2015 Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΜΕΑ και τo «Φύλλο Τεχνικών Εργασιών & Απαιτήσεων – Έντυπο Προσφοράς», το οποίο μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση kemea@kemea.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και p.arnaoutidis@kemea.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015, συμπεριλαμβάνοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:

• Τίτλος Μηνύματος: «Αίτημα Συμμετοχής στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ανακατασκευής χώρου τουαλετών (W.C.) στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α. επί της Λεωφόρου Μεσογείων 96, Αθήνα.»
• Επωνυμία
• Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
• Δραστηριότητα Εταιρείας
• Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
• Τηλέφωνα επικοινωνίας (Σταθερό & Κινητό)

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αποστείλουν το συμπληρωμένο «Φύλλο Τεχνικών Εργασιών & Απαιτήσεων- Έντυπο Προσφοράς», στο οποίο θα αποτυπώνεται η οικονομική προσφορά τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και p.arnaoutidis@kemea.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο μέχρι την Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ, τις οποίες θα προσκομίσουν άμεσα όταν ζητηθούν.

Οι εργασίες θα πρέπει να πληρούν τις  προδιαγραφές του εντύπου περιγραφής εργασιών και απαιτήσεων.

Οι τιμές της προσφοράς θα είναι αμετάβλητες για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕ.ΜΕ.Α. στο τηλέφωνο 210 7481347 εσωτ. 47 (υπεύθυνος κ. Παναγιώτης Αρναουτίδης) σχετικά με το έργο «Ανακατασκευή χώρου τουαλετών (W.C.) στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α., επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ. 96, Αθήνα».

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.