Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Αξιολόγηση του Προγράμματος Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης

Αθήνα, 9 Μαϊου 2015

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 3.1γ/13 για τη «Διαπολιτισμική Επιμόρφωση των υπαλλήλων των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και νυν Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Π.Δ. 24/2015) κατά των διακρίσεων λόγω εθνικής καταγωγής, φύλου και χρώματος δέρματος» και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 242 από 20/03/2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης σε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των αντικειμένων αξιολόγησης, της διαδικασίας συλλογής δεδομένων, των φάσεων εξέλιξης της διαδικασίας και των προτεινόμενων προς χρησιμοποίηση μεθόδων.

Αντικείμενα αξιολόγησης:

Τα αντικείμενα αξιολόγησης διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τους έμψυχους συντελεστές του προγράμματος και τους άψυχους συντελεστές.

1. Έμψυχοι Συντελεστές: Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και αξιολογούνται: Ε1: καταρτιζόμενοι, Ε2: εκπαιδευτές, Ε3: επιστημονικός Υπεύθυνος, Ε4: υπεύθυνος ομάδας έργου, Ε5: προσωπικό γραμματειακής/λογιστικής κ.λπ. υποστήριξης

2. Άψυχοι Συντελεστές: σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και αξιολογούνται: Α1: η επιλογή καταρτιζομένων, Α2: η ενημέρωση που υπήρξε στην αρχή του προγράμματος (και από τη γραμματεία στους καταρτιζόμενους, αλλά και από τον επιστημονικό υπεύθυνο στην ομάδα των εκπαιδευτών κ.λπ.), Α3: οι προσδοκίες που είχαν οι καταρτιζόμενοι στην αρχή του προγράμματος και ο βαθμός ικανοποίησής τους, Α4: οι σκοποί/στόχοι του προγράμματος και ο βαθμός ικανοποίησής τους,  Α5: η οργάνωση και λειτουργία, Α6: εκπαιδευτικό περιεχόμενο, Α7: ο σχεδιασμός – το περιεχόμενο – η διάρθρωση του ωρολογίου προγράμματος, Α8: οι υποδομές (χώροι, μηχανογράφηση, εποπτικά μέσα, εξοπλισμός κ.λπ.), Α9: Αποτελεσματικότητα μέσω των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης μετά το τέλος, Α10: το εκπαιδευτικό υλικό και η εκπαιδευτική μεθοδολογία.

Η συλλογή των δεδομένων είναι συνεχής, καθώς, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, η συλλογή λαμβάνει χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα από την αρχή μέχρι τη λήξη του προγράμματος, αλλά και μετά από αυτό. Εκτός από την τελική έκθεση της αξιολόγησης, περιλαμβάνει και ενδιάμεσες εκθέσεις με τα κάθε φορά συλλεχθέντα στοιχεία και εξαχθέντα συμπεράσματα. 

Φάσεις δυναμικής-διαμορφωτικής αξιολόγησης: Η αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται σε δύο φάσεις με βάση τη χρονική παράμετρο και αφορά και την περίοδο πριν την έναρξη των εκπαιδεύσεων:

1. Φάση ΚΑΤΑ (on going): Κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης: ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση από εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους, υπευθύνους, επίσκεψη αξιολογητή και μια σειρά από άλλες ενέργειες. Σκοπός αυτής της φάσης είναι να διαπιστωθεί η εξέλιξη του προγράμματος, έτσι ώστε να είναι εφικτές οι βελτιώσεις μέχρι το τέλος του.

2. Φάση ΜΕΤΑ: Μετά το τέλος του προγράμματος: συνολική αξιολόγηση, παρακολούθηση καταρτιζομένων. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος κατάρτισης όσον αφορά τις γνώσεις που παρήχθησαν, την εφαρμογή αυτών και να διαπιστωθεί η συμβολή του προγράμματος.

Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για το σύνολο των υπό αξιολόγηση αντικειμένων είναι: Συνεντεύξεις: ποιοτικά δεδομένα, Αυτοαξιολογήσεις: ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, Ετεροαξιολογήσεις : ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, Ερωτηματολόγια στα οποία αναπτύσσονται ελεύθερα απόψεις : ποιοτικά δεδομένα, Έλεγχος διοικητικών/γραμματειακών υπηρεσιών : ποιοτικά δεδομένα, Έλεγχος των υποδομών κατά τη διάρκεια του προγράμματος: ποιοτικά δεδομένα, Έλεγχος ανταπόκρισης/συμβατότητας μεταξύ των συμβατικών δεσμεύσεων και των υλοποιηθέντων υποχρεώσεων: ποιοτικά δεδομένα, Έλεγχος του συστήματος παρακολούθησης των καταρτιζομένων: ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα.

Σημειώνεται πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται σε 13 διαφορετικές πόλεις ανά την Ελλάδα: Αταλάντη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Χαλκίδα, Λαμία, Κόρινθος, Χανιά, Ιωάννινα, Ρόδος, Βόλος και Καλαμάτα. Πράγμα που πρέπει ν α λάβουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι καθώς προβλέπονται επιτόπιες αξιολογήσεις σε όλες τις πόλεις.

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν για τριάντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Κριτήρια επιλογής αποτελούν η δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και η οικονομική του προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές, για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών οι οποίες θα πληρούν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της πρόσκλησης ενδιαφέροντος με εσώκλειστο φάκελο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  13  Μαΐου 2015 και ώρα 12:00 μμ.

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.