Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων του, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, όπως υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση (στο πεδίο ειδικότητας μπορείτε να αναφέρετε τον αντίστοιχο κωδικό όπως αναφέρετε παρακάτω)

  1. BES (Border Security)

Μηχανικός ΑΕΙ κατά προτίμηση με Μεταπτυχιακές σπουδές σε Video analytics, Ραδιο-Tηλεπικοινωνίες και εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης και ελέγχου (C4I & Monitoring Systems) στη θεματική περιοχή της Ασφάλειας. Επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία  σε έργα  Η2020  Secure  Societies/FP7-SECURITY και ευχέρεια στη συγγραφή εκθέσεων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.  

  1. ELSI (Ethical, Legal, Societal Issues)

Απόφοιτος ΑΕΙ (Νομικός) με εξειδίκευση ή εμπειρία σε Ευρωπαϊκά θέματα και νόμους διεθνούς προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας (Intellectual Property Rights) με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Θα αξιολογηθεί προηγούμενη εμπειρία σε θέματα νομικής διαχείρισης ή/και συνεργασία σε έργα Η2020  Secure  Societies/FP7-SECURITY. 

  1. CYBER ( Kυβερνοασφάλεια και ασφάλεια δικτύων)

Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/Μηχανικός Η/Υ με εξειδίκευση σε θέματα δεδομένων και προβλέψεων. Επιθυμητή  προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία  σε ανάλογες θέσεις και συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά έργα. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ικανότητα παραγωγής αναφορών και τεχνικού κειμένου  και συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.  

  1. CIP (Κρίσιμες Υποδομές)

Πτυχιούχος ΑΕΙ, κάτοχος Μεταπτυχιακού στο αντικείμενο της Φυσικής Ασφάλειας ή Επιχειρησιακής Συνέχειας.  Επιθυμητή η  εμπειρία  σε έργα Η2020 Secure  Societies/FP7-SECURITY για θέματα προστασίας κρίσιμων υποδομών ή πιστοποίησης διαδικασιών εκτίμησης κινδύνου και Επιχειρησιακής Συνέχειας. Θα αξιολογηθεί η ικανότητα στη συγγραφή σχετικών παραδοτέων και προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα. 

  1. Web development

Πτυχιούχος ΑΕΙ (Πληροφορική) με γνώση σχεδιασμού και ανάπτυξης web εφαρμογών με τεχνολογίες  ΡΗΡ, Html, Css, Javascript, Java, JSON,notejs, .net, mySQL και SQLServer για σχεδιασμό και ανάπτυξη web εφαρμογών, διαχείριση και συντήρηση βάσης δεδομένων, κατασκευή GUI και υποστήριξη λειτουργίας εφαρμογών. Eπαγγελματική εμπειρία επιθυμητή. Απαραίτητη η  άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  1. DRS (Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών)

Πτυχιούχος ΑΕΙ, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Μετεωρολογία. Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε επιχειρησιακή ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων και γνώσεις σε θέματα ακραίων καιρικών φαινομένων.  Εμπειρία  σε σχετικά έργα Η2020  Secure  Societies/FP7-SECURITY θα συνεκτιμηθεί. Απαραίτητη η ικανότητα στη συγγραφή σχετικών παραδοτέων και προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω και έως την Παρασκεύη 15 Φεβρουαρίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea.gr

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.