Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εξωτερικών Συνεργατών 2012 (Έληξε)

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο προετοιμασίας για υποβολή προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων σε διάφορους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και προσκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για την περαιτέρω ωρίμανση και υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων,

προσκαλεί

ειδικούς επιστήμονες-ερευνητές με αντικείμενο συναφές με τα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, κυβερνοασφάλεια, ασύρματες επικοινωνίες, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών, ανάλυση και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, ανάπτυξη προτύπων

οι οποίοι έχουν εμπειρία στην υλοποίηση συναφών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο, όπως υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες σύμφωνα με το  παρόν πρότυπο), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea.gr μέχρι τις 22/10/2012.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, τις δραστηριότητές του και το έργο του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.kemea.gr ή να επικοινωνήσουν με τον κ. Μουστακίδη Νικόλαο στο τηλέφωνο 210-7481630.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.