Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εξωτερικών Συνεργατών 2011 (Έληξε)

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο προετοιμασίας για υποβολή προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων σε διάφορους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και προσκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για την περαιτέρω ωρίμανση και υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων,

προσκαλεί

ερευνητές συναφών επιστημονικών πεδίων:

(τομέας ασφάλειας, πληροφοριακά συστήματα, ασύρματες τηλεπικοινωνίες, διαχείριση κρίσεων, ασφάλειας κρίσιμων υποδομών, βιοπληροφορικής, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών κ.λπ.) οι οποίοι έχουν εμπειρία στην υλοποίηση συναφών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο, όπως υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες σύμφωνα με το  παρόν πρότυπο), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea.gr εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας, ήτοι μέχρι τις 23/11/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, τις δραστηριότητές του και το Έργο του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.kemea.gr.

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.