Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτών Προγράμματος Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης (Έληξε)

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. για την υλοποίηση του έργου 3.1γ/13 με τίτλο: «Διαπολιτισμική επιμόρφωση των υπαλλήλων των υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και νυν Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Π.Δ. 24/2015) κατά των διακρίσεων λόγω εθνικής καταγωγής, φύλου και χρώματος δέρματος» απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπαιδευτών οι οποίοι ύστερα από διαδικασία εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση των 14 εκπαιδευτικών προγραμμάτων του έργου.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3.1/13 με τίτλο «Διαπολιτισμική επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών ή χειρίζονται θέματα που σχετίζονται με αυτούς», της προτεραιότητας 3: «Ανάπτυξη ικανοτήτων για πολιτικές ένταξης, συντονισμός και ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των κρατών- μελών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό)», του Ετησίου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι εκπαιδευτές του προγράμματος πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών με εξειδίκευση, καθώς και ιδιαίτερα μεγάλη πρακτική εμπειρία άνω των 5 ετών από την έξοδο τους από πανεπιστημιακή σχολή) σε τομείς και ζητήματα που άπτονται:

• της εκπαιδευτικής πολιτικής (ειδικότερα, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και των ζητημάτων των διακρίσεων),
• της ανάπτυξης τεχνικών επικοινωνίας,
• του θεσμικού πλαισίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ζητημάτων ρατσισμού και διακρίσεων, των θεσμών αντιμετώπισης πάσης φύσεως φαινομένων διακρίσεων,
• της κοινοτικής αστυνόμευσης, της ασφάλειας, της διαχείρισης κρίσεων κλπ.

Επιπρόσθετα, να έχουν εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης και εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Το θεματικό αντικείμενο της ανάπτυξης συμβουλευτικών τεχνικών για τη βελτίωση του επιπέδου διαχείρισης διαπολιτισμικών κρίσεων αφορά κυρίως Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας με αρκετή εμπειρία στο ζητούμενο αντικείμενο (πέρα από τα 5 χρόνια υπηρεσίας μετά την έξοδο από την οικεία σχολή), ενώ κριτήριο επιλογής αποτελεί και η πολύ καλή γνώση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα ασφάλειας.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα αποτελούν:

• η γνώση του Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος (δομές, λειτουργία Ευρωπαϊκών οργάνων σε ενωσιακό επίπεδο),
• η εμπειρία από παρακολούθηση σεμιναρίων και μετεκπαιδεύσεων από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς,
• η εμπειρία σε εκπαιδευτικά μοντέλα προσομοίωσης
• και η κατοχή μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Τέλος, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές για το θεματικό αντικείμενο της συμβουλευτικής και της ανάπτυξης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση:

• στα πεδία ανάλυσης συμπεριφορών,
• στην επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων,
• στη διαπολιτισμική διαπραγμάτευση
• και στη μη λεκτική επικοινωνία.

Η εμπειρία πάνω στην ψυχολογία ομάδων και ατόμων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα, όπως και η παρακολούθηση σεμιναρίων και η μετεκπαίδευση σε συναφές αντικείμενο.

Χρονοδιάγραμμα και Τόπος Διεξαγωγής

Τα 14 εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν σε 11 διαφορετικές πόλεις, ενώ η ακριβής ημερομηνία έναρξης των προγραμμάτων και το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα ανακοινωθούν μετά την αξιολόγηση των ονομάτων των προσώπων που επιλέχθηκαν.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
2. Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων σπουδών
3. Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και παρακολούθησης σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
4. Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων συμμετοχής σε αντίστοιχα προγράμματα.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (email: kemea@kemea.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), με αναγραφή στο θέμα «Εκπαιδευτές Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης», μέχρι και την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:00

 

diaep fund thmb

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.