Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη με ειδίκευση στη νομική επιστήμη

Το ΚΕΜΕΑ προκηρύσσει τη θέση ενός ειδικού επιστημονικού συνεργάτη για τα ευρωπαϊκά προγράμματα J-SAFE και SAT- LAW. Τα έργα αφορούν στην εφαρμογή της οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας και στο ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στα σωφρονιστικά καταστήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη νομική επιστήμη και να έχουν εξειδίκευση στο ευρωπαϊκό δίκαιο, στο διεθνές δίκαιο και στις ποινικές επιστήμες. Επιπρόσθετα, να έχουν αποδεδειγμένη επιστημονική ή επαγγελματική ενασχόληση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία ή με ζητήματα που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό ένταλμα έρευνας. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της ασφάλειας, ενώ είναι απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικής και η καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι και την  Πέμπτη 9 Αυγούστου στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea.gr με κοινοποίηση στην διεύθυνση v.theofilopoulos@kemea.gr με αναφορά στο θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τα ευρωπαϊκά έργα JSAFE και SATLAW». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11.00- 13.00 στο τηλέφωνο 2107481995 (εσ. 44 και 46).

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.