«Πρόγραμμα χρηματοδότησης έργων ISEC της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας»

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014

Στην υπογραφή συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού προχώρησε το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων του προγράμματος “Prevention of and fight against Crime – ISEC”, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι συμβάσεις αφορούν την προμήθεια εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού για το εργαστήριο Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών Ατόμων του Τμήματος Εθνικού Αρχείου Δεδομένων Γενετικών Τύπων καθώς και για το εργαστήριο Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων.

Τα έργα αυτά, που εγκρίθηκαν ύστερα από αξιολόγηση σχετικού φακέλου πρότασης με «φορέα συντονιστή» το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) αφορούν:

  • • Στο έργο με τίτλο «Ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή της Συνθήκης PRUM», συνολικού προϋπολογισμού €644.779,51 με έναρξη την 6η Αυγούστου 2012 και λήξη την 5η Μαΐου 2015 (αριθμός εγκριτικής απόφασης Ref. Ares(2012)552018 από 04.05.2012) με συνδικαιούχο τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • • Στο έργο, με τίτλο «Αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΔΕΕ / ΕΛ.ΑΣ. για βαλλιστικά δεδομένα πυροβόλων όπλων», συνολικού προϋπολογισμού €332.038,80 με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2013 και λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2014 (Ref. Ares (2012)1085253 από 19.09.2012) με συνδικαιούχο την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω έργων προβλέπεται η ευρεία διασύνδεση των εργαστηρίων της Δ.Ε.Ε. με αντίστοιχες υπηρεσίες και Αρχές κρατών-μελών της Ε.Ε., μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και κοινών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παράλληλα, για την προβολή των υλοποιούμενων δράσεων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων θα διοργανωθούν, στην Ελλάδα, διεθνή συνέδρια υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή πολιτικών και θεσμικών παραγόντων, αξιωματικών αστυνομικών υπηρεσιών και ειδικών επιστημόνων από όλη την Ευρώπη.

Στην υπογραφή των συμβάσεων ήταν παρόντες:

  • • Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας καθηγητής κ. Τσινισιζέλης Μιχαήλ.
  • • Ο Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, Ταξίαρχος κ. Γκρίζης Βασίλειος.
  • • Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος κ. Πλουμής Εμμανουήλ.
  • • Η Διευθύντρια του εργαστηρίου Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών Ατόμων του Τμήματος Εθνικού Αρχείου Δεδομένων Γενετικών Τύπων, Ταξίαρχος κα. Μηνιάτη Πηνελόπη.
  • • Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «SafeBlood BioAnalytica Α.Ε.» κ. Γομάτος Ηλίας.
  • • Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Αναλυτικές Συσκευές Α.Ε.» κ. Μπαρτσόκας Νικόλαος.
  • • Τα μέλη των ομάδων υλοποίησης των έργων «Ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή της Συνθήκης PRUM» και «Αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΔΕΕ / ΕΛ.ΑΣ. για βαλλιστικά δεδομένα πυροβόλων όπλων».

 

image1
 
image2
 
image3
 
image4

 

euflag

Τα έργα ISEC συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα
“Prevention of and Fight against Crime”
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.