Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης του «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» της 1ης Περιόδου 2023 με το νέο Πλαίσιο. Οι Εξετάσεις …

2 FacebookTwitterPinterestEmail

Αθήνα, Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ανακοινώνουν το Πρόγραμμα Διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης του «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», …

0 FacebookTwitterPinterestEmail

Αθήνα, Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνουν το ετήσιο πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης της επάρκειας επαγγελματιών μετά …

0 FacebookTwitterPinterestEmail

Νέο Πλαίσιο Κατάρτισης και Πιστοποίησης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας»   Ανακοινώνεται ότι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας για την …

0 FacebookTwitterPinterestEmail

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.Α. ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ …

0 FacebookTwitterPinterestEmail

Πρόγραμμα Κατάρτισης

by sukemea

Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας». Στο πλαίσιο επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και …

0 FacebookTwitterPinterestEmail

Θεσμικό Πλαίσιο

by sukemea

Νέο Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», έχουν σωρευτικά όσοι: α. Πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α’ και …

0 FacebookTwitterPinterestEmail