Παράταση ισχύος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σεπτέμβριος 2012

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., για την εύρυθμη διοργάνωση και διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών της Ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», αποφάσισε την παράταση ισχύος της από 17.09.2012 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων δυνητικών εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των ως άνω διαδικασιών (Επιτηρητές και Εξεταστές Πρακτικού Μέρους), μέχρι και την Πέμπτη 28.02.2013.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.