Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την 2η Εξεταστική Περίοδο του 2023, των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης του ”Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας” (ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

Σε συνέχεια της από 05/10/2023 ανακοίνωσης για την προκήρυξη των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης του ”Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας”, 2ης περιόδου 2023, Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνουν την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών καθώς και την τροποποίηση των ενδεικτικών ημερομηνιών διεξαγωγής εξετάσεων, ως εξής:

Περίοδος

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών

Ενδεικτικές ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων

06/10/2023 έως 20/10/2023

11-12/11/2023 ή/και

18-19/11/2023 ή/και

25-26/11/2023

Όσο αφορά τους δικαιούχους συμμετοχής, την αίτηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τον τρόπο υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών συμμετοχής και τη μεταφορά ανταποδοτικών τελών ισχύουν τα όσα αναγράφονται στην από 05/10/2023 ανακοίνωση μας.

Για να δείτε την προηγούμενη ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Καλή επιτυχία σε όλους!

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.