Ορισμός του Προέδρου του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. ως Εθνικού Εκπροσώπου για την Ασφάλεια στο 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Έρευνα (FP7)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2010

 
Δελτίο Τύπου

Με την υπ. αριθμ. Πρωτ. 15396/03-12-2010 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ορίζεται ως Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή για την Ασφάλεια του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου Έρευνας και Ανάπτυξης  (2007-2013), ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας / ΥΠτΠ.

Η επιλογή του Προέδρου Δ.Σ. του ΚΕΜΕΑ ως Εθνικού Εκπροσώπου για την Επιτροπή Ασφάλειας αντανακλά την αναγνώριση του σημαντικού έργου, το οποίο παράγεται καθημερινά από τη διοίκηση και τα στελέχη του ΚΕΜΕΑ.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.