ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Στις 9/9/2020 ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γεώργιος Σταμάτης και ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. Θεόδωρος Δραβίλλας υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α. στην Αθήνα.

Οι κεντρικοί άξονες του Μνημονίου Συνεργασίας είναι:

  • Κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και προαγωγή θεμάτων ισότητας για την πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων
  • Κοινωνική ένταξη των Ρομά με έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης για την πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων και αποκλινουσών συμπεριφορών που απορρέουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό
  • Προαγωγή ζητημάτων κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας με έμφαση στην εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή εργαλείων αστυνομικής διαμεσολάβησης για την πρόληψη και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων εις βάρος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
  • Προαγωγή ζητημάτων κοινωνικής και προληπτικής ασφάλειας για την ενίσχυση της συνεργασίας υπηρεσιών, αρχών, φορέων και της Κοινωνίας των Πολιτών για τη δημιουργία ασφαλών, ανοικτών και ανθεκτικών τοπικών κοινωνιών

Για την εφαρμογή των προνοιών του Μνημονίου Συνεργασίας έχει επίσης προβλεφθεί η συγκρότηση μικτής Ομάδας Εργασίας από εκπροσώπους των δύο πλευρών, έργο της οποίας είναι η παρακολούθηση υλοποίησης των κοινών δράσεων και η διευκόλυνση της συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών. Τέλος, η εν λόγω δράση, που θα διέπει τη συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την επόμενη τριετία, συγκαταλέγεται στις πρωτοβουλίες του τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Προληπτικής Ασφάλειας του ΚΕ.ΜΕ.Α.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.