Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφεροντος συμμετοχής αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο LION DC

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο LION DC ( Law Enforcement Technological Innovation Consolidation for Fight Against Online Drug Crimes) του ISFP με Project ID: 822616, το οποίο είναι ενταγμένο στη Θεματική Ενότητα ISFP-2017-AG-DRUGS.

Το Lion DC στοχεύει στην παροχή νέων δεξιοτήτων, μεθοδολογιών και εργαλείων στους οργανισμούς επιβολής του νόμου (LEAs) για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Δίνει έμφαση στη χρήση ψηφιακών περιβαλλόντων (π.χ. παραδοσιακά κοινωνικά μέσα) τα οποία σχετίζονται με τη διανομή και την πώληση ναρκωτικών, όπως η αυξανόμενη χρήση των κρυπτονομισμάτων και των τεχνολογιών blockchain από το οργανωμένο έγκλημα.  

Για την υλοποίηση του έργου το ΚΕ.ΜΕ.Α. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να συνεργαστεί με την ομάδα του έργου στην υλοποίηση της σχετικής έρευνας.

Οι αξιωματικοί που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να συνδράμουν στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου LION DC θα επιλεγούν με βάση τις ανάγκες του έργου για το γνωστικό επαγγελματικό τους αντικείμενο και το επιστημονικό πεδίο της γνώσης και εμπειρίας τους σε θέματα καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών μέσω διαδικτύου (Dark Web, cryptocurrencies, κ.α.) και τεχνολογίες πληροφορικής που χρησιμοποιούνται σε αυτά. Η απασχόλησή τους από το ΚΕ.ΜΕ.Α. για τη συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου θα γίνεται εκτός ωραρίου εργασίας και με τρόπο που δεν θα επηρεάζει την άσκηση των καθηκόντων τους ούτε και την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας τους.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο email: kemea@kemea.gr έως τις 14 Δεκεμβρίου 2018.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.