Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτες διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων του, προσκαλεί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα, όπως υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες σύμφωνα με το παρόν πρότυπο), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση (στο πεδίο ειδικότητας να αναφέρετε ο αντίστοιχος τίτλος από τις παρακάτω θέσεις π.χ. BES)

  1. BES (Border Security)

Μηχανικός ΑΕΙ με Μεταπτυχιακές σπουδές ή Διδακτορικό τίτλο σε Video analytics, Ραδιο-Tηλεπικοινωνίες και εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης και ελέγχου (C4I & Monitoring Systems) στη θεματική περιοχή της Ασφάλειας. Επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία  σε έργα  Η2020  Secure  Societies/FP7-SECURITY και συγγραφή παραδοτέων. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

  1. ELSI (Ethical, Legal, Societal Issues)

Απόφοιτος ΑΕΙ με Μεταπτυχιακή εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ιδιωτικότητας, κανονισμών ΕΕ και ηθικής/δεοντολογίας.  Επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία σε έργα Η2020  Secure  Societies/FP7-SECURITY  και συμμετοχή σε διαχείριση θεμάτων ELSI και η ικανότητα παραγωγής παραδοτέων αναφορών και τεχνικού κειμένου στην αγγλική γλώσσα.  

  1. CYBER ( Kυβερνοασφάλεια και ασφάλεια δικτύων)

Πτυχιούχος ΑΕΙ, με Μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της Ασφάλειας δικτύων ή της Κυβερνοασφάλειας.  Επιθυμητή  εμπειρία  σε ερευνητικά έργα  πληροφορικής, ασφάλειας υποδομών/δικτύων και κυβερνοασφάλειας. Απαραίτητη η  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ικανότητα παραγωγής αναφορών και τεχνικού κειμένου  και συγγραφή διεπιστημονικών ερευνητικών εργασιών, παραδοτέων και προτάσεων στην αγγλική γλώσα.   

  1. CIP (Κρίσιμες Υποδομές)

Πτυχιούχος ΑΕΙ, κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου στο αντικείμενο της Φυσικής Ασφάλειας ή Επιχειρησιακής Συνέχειας.  Επιθυμητή η  εμπειρία  συμμετοχής  σε έργα Η2020 Secure  Societies/FP7-SECURITY για θέματα προστασίας κρίσιμων υποδομών ή διαδικασίας πιστοποίησης διαδικασιών εκτίμησης κινδύνου και Επιχειρησιακής Συνέχειας. Απαραίτητη η ικανότητα στη συγγραφή σχετικών παραδοτέων και προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα.  

  1. Web development

Πτυχιούχος ΑΕΙ (Πληροφορική) με γνώση σχεδιασμού και ανάπτυξης web εφαρμογών με τεχνολογίες  ΡΗΡ, Html, Css, Javascript, Java, JSON,notejs, .net, mySQL και SQLServer για σχεδιασμό και ανάπτυξη web εφαρμογών, διαχείριση και συντήρηση βάσης δεδομένων, κατασκευή GUI και υποστήριξη λειτουργίας εφαρμογών. Eπαγγελματική εμπειρία επιθυμητή. Απαραίτητη η  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  1. DRS (Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών)

Πτυχιούχος ΑΕΙ, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα πολιτικής προστασίας, Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών από φυσικούς (πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμοί, ακραία καιρικά φαινόμενα) και τεχνολογικούς κινδύνους και ατυχήματα (CBRNE).  Επιθυμητή η  επιχειρησιακή εμπειρία ή/και  εμπειρία  συμμετοχής  σε σχετικά έργα Η2020  Secure  Societies/FP7-SECURITY. Απαραίτητη η ικανότητα στη συγγραφή σχετικών παραδοτέων και προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kemea@kemea.gr και έως τις 28/9/2018.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.