ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εκπαιδευτική δράση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου J-SAFE με θέμα «Προσομοίωση Αναζήτησης Αντικειμένων εντός των Φυλακών με τη χρήση Εξοπλισμού Εικονικής Πραγματικότητας (VR simulation Prison search)».

Με σημαντικά οφέλη για τα συμμετέχοντα στελέχη, ολοκληρώθηκε, την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, εκπαιδευτική δράση, με θέμα «Προσομοίωση Αναζήτησης Αντικειμένων εντός των Φυλακών με τη χρήση Εξοπλισμού Εικονικής Πραγματικότητας  (VR simulation Prison search)».

Η εκπαιδευτική δράση, 3ήμερης διάρκειας, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Η Στρατηγική των Δικαστικών Αρχών ενάντια σε όλες τις μορφές του Βίαιου Εξτρεμισμού (J-SAFE), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιοσύνης και έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα 14, 15 & 17 Δεκεμβρίου 2020 στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Στην εν λόγω εκπαίδευση έλαβαν μέρος σωφρονιστικοί υπάλληλοι, καθώς στόχος του έργου είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών πρώτης γραμμής που έρχονται αντιμέτωποι με φαινόμενα βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και εγκλήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία με ιδιαίτερη έμφαση το περιβάλλον των φυλακών.

Η οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαιδευτικής δράσης πραγματοποιήθηκε από το ΚΕ.ΜΕ.Α.  σε συνεργασία με την Agenfor International της Ιταλίας, η οποία αποτελεί μέλος  της Κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού έργου J-SAFE.

Συγκεκριμένα, στις εργασίες της εκπαιδευτικής δράσης, συμμετείχαν ως εκπαιδευόμενοι, (7) στελέχη προερχόμενα από το Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Ως εκπαιδευτές-εμπειρογνώμονες συμμετείχαν στελέχη προερχόμενα από την Ελληνική Σωφρονιστική Υπηρεσία και το ΚΕ.ΜΕ.Α.

Σημαντική, ως προς τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος ήταν η δυνατότητα εξοικείωσης των συμμετεχόντων  με τη χρήση νέων και εξελιγμένων τεχνολογιών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι των αναδυόμενων απειλών που σχετίζονται με την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης, όπως επίσης και η δυνατότητα αξιολόγησης των οφελών που μπορεί να προσφέρει η χρήση μέσων Εικονικής Πραγματικότητας (VR) στον τομέα της ασφάλειας. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε ένα περιβάλλον 360ᵒ προκειμένου να αναζητήσουν δείκτες πιθανής τρομοκρατικής δραστηριότητας και ριζοσπαστικοποίησης και να μάθουν πως να διαχειρίζονται ψηφιακές συσκευές χρήσιμες για την εγκληματολογική έρευνα μέσα στις φυλακές.

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.