Ημερίδα με θέμα: «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Αστυνόμευση Μαζικών Συναθροίσεων»

Αθήνα, 26 Μαϊου 2017

Το ΚΕ.ΜΕ.Α ως εταίρος της κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος Medi@4sec, το οποίο έχει ως αντικείμενο την χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) στην δημόσια ασφάλεια, διοργάνωσε με επιτυχία στις 9 Μαίου 2017 στην Αθήνα, τη δεύτερη από τις έξι προγραμματισμένες θεματικές ημερίδες με θέμα την χρήση των ΜΚΔ στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή μαζικών συναθροίσεων πριν, κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της διοργάνωσης τους.

Η ημερίδα περιλάμβανε 3 μεγάλες θεματικές ενότητες και στόχος της ήταν να συζητηθούν οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις και η συσχέτιση τους με τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες στη δημόσια ασφάλεια καθώς και οι νομικές και ηθικές προκλήσεις που προκύπτουν από την χρήση των ΜΚΔ στις ενότητες αυτές. Πιο συγκεκριμένα, καλύφθηκαν οι εξής θεματικές:

  1. Διαμαρτυρίες/Διαδηλώσεις (Protests/Demonstrations), όπου πολίτες οργανώνουν μέσω των ΜΚΔ, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, πορείες, διαδηλώσεις κλπ.
  2. Εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας (LargeScaleEvents), όπου ένας μεγάλος αριθμός ατόμων συμμετέχει και συγκεντρώνεται σε οργανωμένες εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας αθλητικού, πολιτιστικού ή άλλου περιεχομένου και που μπορεί να υποπέσει θύμα ή να αποτελέσει στόχο εγκληματικών ενεργειών, τρομοκρατικών ή άλλων ταραχών, που μπορεί να προκληθούν.
  3. Μαζική μετανάστευση (MassMigration), που αφορά σε μαζικές μετακινήσεις και συγκεντρώσεις πληθυσμών και το ρόλο των ΜΚΔ στην ασφαλή μετακίνηση και εγκατάσταση των μεταναστών όσο και στην διαρκή ενημέρωσή τους.

Η ημερίδα περιλάμβανε παρουσιάσεις ομιλητών με πραγματικά case studies από διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν ενδιαφερόμενοι από όλη την Ευρώπη από διάφορους τομείς της ασφάλειας, της έρευνας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της Ευρωπαϊκής τοπικής αυτοδιοίκησης και της αγοράς, οι οποίοι συναντήθηκαν σε ομάδες για να ανταλλάξουν μέσα από έναν διαδραστικό διάλογο γνώσεις, απόψεις, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές για το παρόν και το μέλλον της χρήσης των ΜΚΔ σε κάθε μία από τις παραπάνω θεματικές.

Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν σε όλες τις θεματικές ενότητες την δύναμη που έχουν τα ΜΚΔ και τη σπουδαιότητα που έχει ο μεγάλος όγκος, η αξιοπιστία και η αξιολόγηση της πληροφορίας με την ταχύτητα που δημιουργείται από το πλήθος στις μαζικές συγκεντρώσεις καθώς και την αναγκαιότητα ετοιμότητας και άμεσης ανταπόκρισης από πλευράς των φορέων ασφάλειας.

Τα αποτελέσματα και οι παρουσιάσεις από την ημερίδα θα είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του έργου. Ακολουθείστε μας στο twitter @MEDIA4SEC ή ενταχθείτε στην ομάδα του MEDIA4SEC στο LinkedIn για να συμμετέχετε και να είστε ενήμεροι με όλα τα πρόσφατα νέα και την πληροφόρηση που δημιουργείται.

Η επόμενη ημερίδα του έργου Medi@4sec έχει προγραμματιστεί να γίνει από την TNO, εταίρο του έργου, στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 στη Χάγη με θέμα τον «Σκοτεινό Ιστό» .

img1thmb         img2thmb
     
 img3thmb    img4thmb

 

EUFLAG

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 700281

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.