ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «I_do: a youth-led alliance, building @ctive Roma citizens»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μια συμμαχία νέων για τη δημιουργία ενεργών Ρομά πολιτών

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ – ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2018, στο Ξενοδοχείο Αμαλία, στην Αθήνα, το Εναρκτήριο Συνέδριο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου «Ι_do: a youth-led alliance, building @ctive Roma citizens» (Μια συμμαχία νέων για τη δημιουργία ενεργών Ρομά πολιτών ).

Το Έργο Ι_do είναι διετούς διάρκειας (ημ/νια έναρξης 15 Ιανουαρίου 2018 _- ημ/νια λήξης 15 Ιανουαρίου 2020) και στην κοινοπραξία του συμμετέχουν οι φορείς – εταίροι: Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (Συντονιστής του Έργου), Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών & Συνεργατών τους και εταιρεία CMT Prooptiki.

Σκοπός του Έργου είναι η ενδυνάμωση νέων Ρομά για την ισότιμη συμμετοχή τους σε κέντρα λήψης αποφάσεων των τοπικών κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών Ρομά κοινοτήτων, μέσω της παροχής γνώσεων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θέματα διακυβέρνησης και λειτουργίας των οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αναδεικνύοντας νέους Ρομά ως ισότιμα μέλη των τοπικών κοινωνιών και ενισχύοντάς τους για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στο δημόσιο βίο, το Έργο αποβλέπει στη δημιουργία ενεργών πολιτών που γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, συνδιαλέγονται και διεκδικούν τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο προς όφελος του συνόλου του κοινωνίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Έργο αναπτύσσεται στη βάση των λειτουργικά αλληλένδετων αξόνων:

Α. Δημιουργία μιας Διαπεριφερειακής Συμμαχίας σε τρεις (3) Περιφέρειες της χώρας, σε Αττική, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία

Β. Ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της υλοποίησης δράσεων εκπαίδευσης

Γ. Πιλοτική λειτουργία μιας Ψηφιακής Συνέλευσης Νέων 

Δ. Αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρέμβασης και υποβολή συστάσεων πολιτικής.

Στο Εναρκτήριο Συνέδριο του Έργου, σκοπός του οποίου ήταν η πρώτη δημόσια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τους ειδικούς στόχους και τις επιμέρους δράσεις του, συμμετείχαν εκπρόσωποι Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι κοινοτήτων Ρομά, κοινωνικοί διαμεσολαβητές Ρομά, επιστήμονες με ειδίκευση σε συναφή γνωστικά πεδία και μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών.

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου χαιρετισμό απηύθυναν ο Διευθυντής του ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. Ιωάννης Ταφύλλης, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Γεώργιος Καπλάνης, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών & Συνεργατών τους κ. Κωνσταντίνος Παϊτέρης και ο Γενικός Διευθυντής CMT Prooptiki κ. Γεώργιος Μπραουδάκης.

Κεντρικές ομιλίες απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου και η Ειδική Γραμματέας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά κα Αικατερίνη Γιάντσιου, οι οποίοι συνυπέγραψαν μαζί με τους εταίρους του Έργου Ι_do το Πρωτόκολλο Διαπεριφερειακής Συμμαχίας με σκοπό την υποστήριξη της προσπάθειας ενδυνάμωσης νέων Ρομά για την ισότιμη συμμετοχή τους στο δημόσιο βίο.

Βασική προτεραιότητα του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών / Προστασίας του Πολίτη είναι η διεύρυνση των δράσεων και η ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών από μέρους των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου (ΚΕ.ΜΕ.Α.) για την υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την προώθηση του δημοκρατικού διαλόγου και τη διασφάλιση ανοιχτών και συμπεριληπτικών κοινωνιών.

Πρόγραμμα Εργασιών του Εναρκτήριου Συνεδρίου

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Έργου Ι_do

 

eu

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Φωτογραφικό υλικό

p1   p9   p3
         
 p5    p4    p6
       
p8     p12
         
p2   p11   p7
         
    p10    
         
         
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.