Κατασκευή ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεργασίας στα πλαίσια του έργου FIRE-IN

Η Ανώτατη Εθνική Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής της Γαλλίας (ENSOSP-Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers) Συντονιστής Πακέτου Εργασίας 4 του έργου FIRE-IN που αφορά την διάχυση αποτελεσμάτων, την εμπλοκή των ενδιαφερομένων και τον διάλογο, προκηρύσσει διαγωνισμό στα πλαίσια του έργου με σκοπό την κατασκευή ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=460361&serveur=MPI&CFID=17897937&CFTOKEN=d3e037c8882741c-F93211E9-B57A-B18D-9CF5DDC974EB400D

Σημειώνεται ότι η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στη γαλλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο FIRE-IN επισκευθείτε την ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση: http://fire-in.eu

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.