Εκδήλωση Επιχειρησιακής Αξιολόγησης του Ερευνητικού Προγράμματος EWISA

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ως Συντονιστής και  Αναθέτουσα Αρχή του Έργου EWISA (http://www.ewisa-project.eu/), εκπροσωπούμενο από τον Διευθυντή του ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. Παναγιώτη ΤΡΥΦΙΑΤΗ και η Αστυνομική Διεύθυνση της Ορεστιάδας εκπροσωπούμενη από τον Αστυνομικό Διευθυντή Ταξίαρχο κ. Πασχάλη ΣΥΡΙΤΟΥΔΗ, οργάνωσαν από κοινού πρόγραμμα εκδηλώσεων για την αξιολόγηση των τεχνολογικών λύσεων του έργου. Το EWISA είναι έργο προ-επιχειρησιακής αξιολόγησης συστημάτων που αναπτύχθηκαν με καινοτόμες υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) τα οποία αυξάνουν τις δυνατότητες έγκαιρου εντοπισμού και υποστηρίζουν την επίγνωση της κατάστασης των επιχειρήσεων, βελτιώνοντας έτσι το επίπεδο ασφάλειας και την ικανότητα ανταπόκρισης των υπηρεσιών και αρχών που επιτηρούν τα εξωτερικά χερσαία σύνορα της Ε.Ε. Το πρόγραμμα της αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Απριλίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Τοπικού Επιχειρησιακού Κέντρου Επιτήρησης Συνόρων που εδρεύει στη Νέα Βύσσα και επιτηρεί τη βόρεια χερσαία συνοριακή περιοχή και την ποτάμια συνοριακή περιοχή (ποταμός Έβρος) με την Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αξιολογήθηκαν οι υπηρεσίες Ε&Α του έργου EWISA σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον, βασισμένο σε σενάρια τα οποία συντάχθηκαν κατά τη διάρκεια εργαστηρίου με θέμα «Ανάγκες και προκλήσεις ασφάλειας χερσαίων συνόρων», που οργανώθηκε από κοινού από δύο χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα και ειδικότερα το EWISA (GA 608174) και το δίκτυο επαγγελματιών ασφάλειας MEDEA (GA 787111 – https://www.medea-project.eu/). Το παραπάνω εργαστήριο πραγματοποιήθηκε την 3η Απριλίου 2019 στην Ορεστιάδα.

Οι προαναφερθείσες υπηρεσίες του έργου EWISA έχουν αναπτυχθεί για επιχειρησιακή αξιολόγηση από την ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή της Ορεστιάδας από τον Οκτώβριο του 2018 και έχουν βελτιωθεί συνεργατικά, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των μελών της κοινοπραξίας EWISA και τα σχόλια των τελικών χρηστών. Αναμένεται να βελτιωθούν περαιτέρω έως τον Ιούνιο του 2019, με επιχειρησιακή αξιολόγηση και σε συνοριακές περιοχές στην Ισπανία, Ρουμανία και τη Φιλανδία που είναι οι περιοχές εφαρμογής του έργου EWISA.

Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν περισσότεροι από εξήντα (60) συμμετέχοντες εκπρόσωποι των κοινοπραξιών EWISA και MEDEA καθώς και εκπρόσωποι της Δνσης Προστασίας Συνόρων και της Δνσης Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας. Συμμετείχε επίσης Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον Επιβλέποντα του προγράμματος EWISA εκ μέρους της Γενικής Διευθυνσης Εσωτερικής Ασφάλειας της Ε.Ε. (DG HOME) κ. Paolo SALIERI, αντιπροσώπους του Κοινού Κέντρου Ερευνών της E.E. (JRC) κ.κ. Franco OLIVERI και Paul HANSEN, και τον κ. Γρηγόριο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου Frontex Ελλάδας και Κύπρου. Στις εκδηλώσεις παρευρέθη και ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Υποστράτηγος Νικόλαος ΜΕΝΕΞΙΔΗΣ.

Το κυριότερο και χρήσιμο αποτέλεσμα αυτής της εκδήλωσης ήταν η επίτευξη του βασικού σκοπού των Προμηθειών Καινοτομίας που υλοποιείται με τη στενή συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας και των τελικών χρηστών. Από την άποψη αυτή, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι υπάρχει αμοιβαίο όφελος των ενδιαφερόμενων φορέων της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας να υποστηρίξουν και να ενδυναμώσουν περαιτέρω την προαναφερθείσα συνεργασία, καθώς οι υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης που παρέχονται είναι υψηλής τεχνολογικής ωριμότητας και προσαρμοσμένες στις επιχειρησιακές ανάγκες τους.

Με την ευκαιρία των εκδηλώσεων στην Ορεστιάδα, η Αστυνομική Διεύθυνση εξέφρασε το ενδιαφέρον της να συμμετέχει μελλοντικά σε παρόμοια ευρωπαϊκά έργα, αναγνωρίζοντας τη σημασία και την προστιθέμενη επιχειρησιακή αξία τους, αναλαμβάνοντας σημαντικούς ρόλους στις δράσεις ενίσχυσης της ασφάλειας των συνόρων της Ε.Ε. και υποστήριξης της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας με την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων επιτήρησης των χερσαίων συνόρων. Υπό αυτό το πρίσμα τα σχήματα των έργων MEDEA και EWISA αλλά και η Διεύθυνση του ΚΕ.ΜΕ.Α. δηλώνουν την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν ανάλογες πρωτοβουλίες της ΕΛ.ΑΣ. στο μέλλον.

 

Φωτογραφικό υλικό

aaaaathmb 
 
bbbbbthmb 
 
cccccthmb 
 
dddddthmb 
 
ethmb
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.