Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. συνεργάστηκε με την Δ/νση  Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και στο πλαίσιο εκπλήρωσης αποστολής του, εκπόνησε μελέτη για την Οργάνωση των Υπηρεσιών Μετανάστευσης και Ασύλου στην Ελλάδα. Η μελέτη εντάσσεται στα πλαίσια των δράσεων του European Migration Network (EMN) και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2008.

Ιστοσελίδα: European Migration Network

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.