Εκδήλωση του έργου ERADICATING για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών”

Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε (Μ.Ε.Α.), Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2022

Με πρωτοβουλία του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2022 σε αίθουσα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, εκδήλωση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ε.Ε. έργου: «ERADICATING: Enhancing pRevention AnD multI-agenCy cooperAtion against TraffickING», με στόχο την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών .

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων των Φορέων Επιβολής του Νόμου και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους σε τρεις χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Βουλγαρία, Γερμανία), για την βελτίωση των μηχανισμών πρόληψης και έγκαιρης ταυτοποίησης των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής και εργασιακής εκμετάλλευσης.

Στην κοινοπραξία του έργου, που υλοποιείται από την 1η Δεκεμβρίου 2021, συμμετέχουν οι φορείς – εταίροι: το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ως Συντονιστής του Έργου, το Πανεπιστήμιο για τις Δημόσιες Υπηρεσίες στη Βαυαρία BayHfoD – Γερμανία, η Ελληνική Αστυνομία, η Γενική Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος– Βουλγαρία, η Μ.Κ.Ο. «Μαζί Ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπων» – Γερμανία, το «Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού» – Ελλάδα και το «Κέντρο Μελέτης της Δημοκρατίας»-Βουλγαρία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, εκπρόσωποι Ομάδων Εργασίας έτερων ευρωπαϊκών έργων και ειδικοί εμπειρογνώμονες σε συναφή ζητήματα, συμμετείχαν σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και παρουσίασαν εφαρμοσμένες δράσεις ευαισθητοποίησης και τεχνολογικές λύσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της παιδικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης, πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ρόλου των συναρμόδιων αρχών, υπηρεσιών και οργανισμών στην υποστήριξη των θυμάτων και τέλος στην καλλιέργεια κουλτούρας θυματοκεντρικής προσέγγισης.

Στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού, έγινε παρουσίαση ενός Ψηφιακού Παιδικού Εγχειριδίου σε μορφή παραμυθιού του οποίου το story-telling είναι δημιουργία της Υπαστυνόμου Β’ Κωνσταντοπούλου Φωτεινής, ειδικώς σχεδιασμένου και προσαρμοσμένου για την ανάδειξη των διαφορετικών μορφών παιδικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου ERADICATING και αποτελεί παραδοτέο του.

Κατά την έναρξη των εργασιών της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος Πρέσβης κ. Ιωάννης Βραϊλας, η Συντονίστρια Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων της ΕΕ κα Diane Schmitt, η Υπεύθυνη του Έργου ERADICATING κα Κοραλία Κοντού και η Διευθύντρια του ΚΕ.ΜΕ.Α. Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. (ε.α.) κα Κωνσταντία Κορώνη.

Στις εργασίες της εκδήλωσης συμμετείχαν περισσότεροι από 100 εκπρόσωποι προερχόμενοι από ευρωπαϊκούς θεσμικούς οργανισμούς και φορείς, αστυνομικές ή άλλες διωκτικές αρχές (Ελλάδας, Βουλγαρίας, Γερμανίας, Βελγίου, Αλβανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και Κύπρου), συναφείς κρατικές υπηρεσίες ευρωπαϊκών χωρών (Βελγίου, Τσεχίας, Γαλλίας και Μάλτας), Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, εισαγγελικές αρχές της Ιταλίας, Κεντρικό Γραφείο Ερευνών της Αλβανίας, Ευρωπαϊκό Γραφείο της Κύπρου, Μόνιμες Αντιπροσωπείες ευρωπαϊκών χωρών (Ουγγαρίας, Ελλάδας, Νορβηγίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας, Λιθουανίας, Κύπρου και Γαλλίας), Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (Ελλάδας, Γερμανίας, Πακιστάν, Αγγλίας, Τσεχίας, Ολλανδίας και Ισπανίας), Μη κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε συναφή ζητήματα (Ελλάδας, Βελγίου, Μάλτας, Πορτογαλίας, Γαλλίας), ερευνητικά ινστιτούτα (Ελλάδας, Βελγίου και Ιταλίας), και, τέλος εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογικές λύσεις και συμμετέχουν σε κοινοπραξίες υλοποίησης ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων (Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου).

Οι δράσεις του έργου ολοκληρώνονται στις 30 Νοεμβρίου 2023.

 

1

 

2

 

3

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.