Επικαιροποιημένες Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων για τις Διακηρύξεις των Διαγωνισμών:

“Προμήθεια Εξοπλισμού Ανάλυσης ΧΒΡΠ για τα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας”
και
“Προμήθεια Εξοπλισμού Ανάλυσης DNA για τα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας”

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014

Σε συνέχεια επιπρόσθετων αιτημάτων ενδιαφερόμενων εταιρειών για την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων επί των ανωτέρω Διακηρύξεων υπ’ αριθ. 1/2014 και 2/2014 του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας δημοσιεύεται η σχετική επικοινωνία για την καλύτερη ενημέρωση του συνόλου των ενδιαφερομένων.

Για το κείμενο των επικαιροποιημένων διευκρινίσεων κάντε κλικ εδώ.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.