Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξειδικευμένου Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας 8/2014_28112014

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014

Επαναπροκηρύσσεται ο Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξειδικευμένου Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για το Έργο Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το Έργο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΒΡΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ” ISEC CBRN.

Η εκ νέου προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο ISEC CBRN αφορά στην προμήθεια των παρακάτω ειδών:

I. Υποσύστημα για εξαγωγή/ανάκτηση βίντεο (CCTV) στη σκηνή του εγκλήματος και λοιπός υποστηρικτικός εξοπλισμός για το εργαστήριο,

II. Υποσύστημα φωτογράφησης αποτυπωμάτων και πειστηρίων στη σκηνή του εγκλήματος και λοιπός υποστηρικτικός εξοπλισμός για το εργαστήριο

III. Υποσύστημα φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης για αποτύπωση της σκηνής του εγκλήματος και λοιπός υποστηρικτικός εξοπλισμός για το εργαστήριο,

IV. Σύστημα μέτρησης δείκτη διάθλασης γυαλιών,

V. Όργανο μέτρησης ισχύος και μήκους κύματος ακτίνων λέιζερ

Δείτε την Προκήρυξη ακολουθώντας τους υπερσυνδέσμους (pdf) – (doc)

Σημειώνεται ότι λόγω λήξης του Προγράμματος η παρούσα επαναπροκήρυξη είναι η τελευταία με καταληκτική ημερομηνία την 19η Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή και διευκρίνηση σχετικά με την Διακήρυξη μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 7481630 εσωτ. 35 και ώρες 11:00 έως 14:00 με τον κ. Νίκο Μουστακίδη, καθώς και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kemea@kemea.gr

 

euflag 

Τo έργo συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα
“Prevention of and Fight against Crime”
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών Υποθέσεων

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.