Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο ERASMUS+ DRM-FRAME στις εγκαταστάσεις του KEMEA

Στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Disaster risk management and civil resilience DRM-FRAME» στις εγκαταστάσεις του ΚΕΜΕΑ. Πρόκειται για ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο από το ERASMUS+ έργο που ανήκει στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης KA220-VET και έχει διάρκεια 2 ετών. Το KEMEA είναι ο συντονιστής της κοινοπραξίας υλοποίησης, η οποία αποτελείται από τους ακόλουθους εταίρους: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (GR), Πανεπιστήμιο του Camerino (IT), ISEM-International Security and Emergency Management Institute (SK), SYNTHESIS Center (CY) και Connect Brussels (Connect Your City – Brussels ASBL) (BE). Εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου παρακολούθησαν με φυσική παρουσία τη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας, μια σειρά θεμάτων συμφωνήθηκαν από κοινού και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα.

Το αντικείμενο του έργου είναι η ενίσχυση της ικανότητας, της οικοδόμησης δεξιοτήτων και της ετοιμότητας στον τομέα της Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών (ΔΚΚ), συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της αποτελεσματικής αντιμετώπισης και της ανάκαμψης, και η προώθηση ευκαιριών τοπικής ανάπτυξης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης ενός διαδραστικού εργαλείου μάθησης και κατάρτισης που θα ενσωματώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τομέα της ΔΚΚ. Το εκπαιδευτικό κοινό αποτελείται κατά κύριο λόγο από επαγγελματίες πολιτικής προστασίας τοπικού, περιφερειακού και εθνικού επιπέδου, εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης, εθελοντικούς συλλόγους κ.λπ.

Η κοινοπραξία, η οποία αποτελείται από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, θα δημιουργήσουν από κοινού ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο, μεταξύ άλλων, θα εκπαιδεύει επαγγελματίες στις βασικές έννοιες για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών (ΜΚΚ) και σχετικά θέματα πολιτικής, βασικά βήματα για την αξιολόγηση Τρωτότητας και Ικανότητας, στον εμπλουτισμό στρατηγικών σχεδίων για τη ΜΚΚ και διαχείριση σε τοπικό επίπεδο κ.λπ.

Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί διαδραστική πολυγλωσσική πλατφόρμα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (i) Χώρος ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), που θα περιλαμβάνει τα θέματα του προγράμματος κατάρτισης, υποστηριζόμενος από μια πλατφόρμας web-GIS που θα επιτρέπει την απεικόνιση της εξέλιξης των σεναρίων στις περιοχές ενδιαφέροντος, (ii) ένα εργαλείο διπλής αξιολόγησης, το οποίο θα επιτρέπει την προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδρομής και την επικύρωση της απόκτησης δεξιοτήτων, (iii) δυνατότητες επικοινωνίας και δικτύωσης μεταξύ των χρηστών. Το αποτέλεσμα του έργου θα επικυρωθεί από έναν αριθμό εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και κατά τη διάρκεια των προβλεπόμενων εκδηλώσεων σε όλες τις χώρες των εταίρων.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.