Ελληνικό Κέντρο για το Κυβερνοέγκλημα

 

Οι στόχοι του GCC είναι:

  • Να προάγει την κατάρτιση σε θέματα εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο και ταυτόχρονα την πανεπιστημιακή εκπαίδευση του τομέα στην Ελλάδα
  • Να βελτιώσει και να επεκτείνει την έρευνα σε συγκεκριμένες περιοχές της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, όπως είναι τα botnets
  • Να αφυπνίσει την ελληνική περιφέρεια στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο
  • Να συνεργαστεί με παρόμοια κέντρα, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Σκοπός του GCC είναι η ανάπτυξη ενός διττού προγράμματος κατάρτισης και εκπαίδευσης στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος:

  • Από τη μία μεριά, θα αναπτυχθεί μια σειρά πανεπιστημιακών μαθημάτων ούτως ώστε να βελτιωθεί η κατανόηση του τομέα από την νέα γενιά επιστημόνων Πληροφορικής και φοιτητών της Νομικής.
  • Από την άλλη μεριά, θα δωθεί μια σειρά από βραχυπρόθεσμα μαθήματα κατάρτισης με στόχο την εκπαίδευση των αστυνομικών αρχών και των εργαζομένων στο τομέα της βιομηχανίας με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η καθημερινή τους απόδοση στις προκλήσεις των ηλεκτρονικών απειλών.

Παράλληλα, αξιοποιώντας τόσο την στενή συνεργασία με το ΚΕΜΕΑ, όσο και την ερευνητική εμπειρία των μελών του, το GCC θα καταστεί κέντρο αριστείας στον τομέα της έρευνας του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Το GCC συνδυάζει την τεχνογνωσία των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου και του βιομηχανικού και ακαδημαϊκού κόσμου, προκειμένου να προωθήσει μια πρωτοπόρα έρευνα στο τομέα του κυβερνοεγκλήματος.

euflag

With the financial support of the “Prevention of and Fight against Crime Programme” European Commission – Directorate-General Home Affairs

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του GCC sto www.cybercc.gr

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.