Ελληνικό Κέντρο για το Κυβερνοέγκλημα (GCC): 1η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) του έργου

Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2013

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου “GCC: A CyberCrime Center of Excellence for Training , Research, and Education in Greece” , πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2013 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΚΕΜΕΑ η 1η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) με την συμμετοχή και των Εταίρων της κοινοπραξίας  του έργου.

Στη Συμβουλευτική επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι από:

• την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ),
• την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
• το Υπουργείο Εσωτερικών,
• τον ΟΤΕ,
• τη Google Hellas,
• τη Microsoft Hellas.

Οι Εταίροι που πήραν μέρος στην συνάντηση ήταν:

• το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ)
• το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ)
• το SafeNet
• το Τμήμα Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΝΟΠΕ-ΑΠΘ)

Παρόντες στην συνάντηση ήταν εκπρόσωποι:

• της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας,
• της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας,
• της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ,
• του τομέα New Media της ιστοσελίδας της οικονομικής εφημερίδας “Ναυτεμπορική”  

Οι εργασίες της συνάντησης ξεκίνησαν με σύντομη εισαγωγή και πληροφορίες για το έργο από πλευράς ΚΕΜΕΑ. 

Ακολούθησε ανάλυση της έννοιας του Κυβερνοεγκλήματος καθώς και την αναφορά στην λειτουργικότητα και τις αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) του έργου. Στη συνέχεια πραγματοποίηθηκε η  παρουσίαση της δομής του έργου, την αναλυτική παρουσίαση του ερευνητικού μέρους που διατρέχει το εν λόγω έργο και την περαιτέρω εξέλιξη των δράσεων του GCC. Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τις νομικές δομές αναφορικά με το Κυβερνοέγκλημα και πιο εξειδικευμένα και συνδυαστικά στις επιμέρους δράσεις του έργου.  Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναγκαιότητα δημιουργίας μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Ασφάλεια έναντι του Κυβερνοεγκλήματος κατά τα πρότυπα των λοιπών χωρών – μελώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τελευταίο οδήγησε στην συζήτηση που ακολούθησε αναφορικά με τις  δράσεις που υλοποιούν τα Ευρωπαϊκά Κέντρα για την πάταξη του Κυβερνοεγκλήματος.

Κύριο θέμα στην ατζέντα της συνάντησης ήταν η διαμόρφωση των θεματικών ενοτήτων και του προγράμματος του 1ου διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου του GCC, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με διοργανωτή το ΚΕΜΕΑ τον προσεχή Δεκέμβριο. Έγινε αναφορά στις ανάγκες που αναγνωρίσθηκε ότι υπάρχουν σε κάθε μία από τις κατηγορίες των συμμετεχόντων (LEA personnel, Public Officials, NGO, Professional Organizations, Judicials). Ως στόχος μεγάλης σπουδαιότητας και δείκτης επιτυχίας του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, προκρίθηκε η διάχυση της γνώσης στα εμπλεκόμενα μέρη,  αναφορικά με τα στοιχεία που συνιστούν το Κυβερνοέγκλημα. Επιπλέον αναλύθηκαν και τέθηκαν προς συζήτηση θέματα που αφορούν στην Εκπαίδευση, στην Κατάρτιση και στην  Έρευνα στο χώρο της Κυβερνοασφάλειας, προκειμένου να επιτευχθούν στο ακέραιο οι στόχοι που τίθενται από την φύση του έργου.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση με σημείο ενδιαφέροντος τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το Κυβερνοέγκλημα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη καθώς και ποιες ενέργειες ή δράσεις πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστουν οι προκλήσεις αυτές.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις τοποθετήσεις και τις τελικές παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στο έργο.

Περισσότερα για το έργο μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Το GCC είναι έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος Prevention of and Fight against Crime (ISEC 2011) στο οποίο περιλαμβάνονται δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και έχει συνολική διάρκεια 36 μήνες.

 euflag

Φωτογραφίες από την συνάντηση

picGCC1

 (φωτο: ΚΕΜΕΑ © 2013)

 

picGCC2

(φωτο: ΚΕΜΕΑ © 2013)

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.