Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών

Το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) ιδρύθηκε το 1988. Είναι Κρατικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κύρια αποστολή του ΕΚΕΜ είναι η προαγωγή της μελέτης των ευρωπαϊκών θεμάτων. Το Κέντρο αποτελεί συμβουλευτικό βραχίονα του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και φορέα παραγωγής καινοτόμων ιδεών και ρεαλιστικών προτάσεων στην προσπάθεια  διαμόρφωσης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής στη χώρα μας.

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. και το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) έχουν συνάψει μνημόνιο συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως από  κοινού διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων κτλ.

Ιστοσελίδα : www.ekem.gr

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.