ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Στις 17/9/2020 ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης και ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. Θεόδωρος Δραβίλλας υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αθήνα, που θα ισχύει για την επόμενη 5ετία (2021-2025).

Οι κεντρικοί άξονες του Μνημονίου Συνεργασίας που ως στόχο έχουν το τρίπτυχο «Έρευνα – Πιλοτική Εφαρμογή – Επιχειρησιακή λειτουργία» είναι:

  • Η μεταφορά τεχνογνωσίας και η προώθηση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και της καινοτομίας στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • H αξιολόγηση και αξιοποίηση των επιστημονικά τεκμηριωμένων ευρωπαϊκών και διεθνών βέλτιστων πρακτικών στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Η διασφάλιση της συνεκτικής παρουσίας της χώρας, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και διεθνώς στο χώρο της επιστημονικής έρευνας.
  • Η παροχή στους πολίτες σύγχρονων υπηρεσιών με σκοπό την διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και δικαιοσύνης.
  • Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία, μέσω της περαιτέρω βελτίωσης των δεικτών ασφάλειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η υλοποίηση του τριπτύχου «Έρευνα – Πιλοτική Εφαρμογή – Επιχειρησιακή λειτουργία» αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης, την αντιμετώπιση της βίας, της εγκληματικότητας, του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας καθώς και την προστασία και ασφάλεια των δικτύων υποδομών ζωτικής σημασίας και των συνόρων της χώρας.

Περαιτέρω, για την υλοποίηση των προνοιών του Μνημονίου συστήνεται εξαμελής κοινή Επιστημονική Ομάδα Εφαρμογής και Συντονισμού αποτελούμενη από 3 εκπροσώπους εκατέρων των συμβαλλομένων πλευρών. Στις διατάξεις του κειμένου υπάρχει πρόβλεψη σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων, μέσω των οποίων το ΚΕ.ΜΕ.Α. θα αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων και δράσεων για λογαριασμό της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου παρέστησαν ο Διευθυντής του ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. Καραγεωργόπουλος Ιωάννης, ο Αναπλ. Διευθυντή κ. Γερασιμίδης Νικόλαος και από την Ελληνική Αστυνομία ο Προϊστάμενος Επιτελείου, Αντιστράτηγος Ντζιοβάρας Παναγιώτης και η Βοηθός Επιτελάρχη, Αστυνομικός Διευθυντής Γιαννούλα Χαλβαντζή.

 

 

 

 

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2023 KEMEA. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.